Aktuālās tirdzniecības ziņas


Memoranda mērķis ir tirdzniecības nozarē vienoti īstenot praksē piemērotākos pasākumus Covid infekcijas izplatības ierobežošanai atbilstoši faktiskajai vīrusa izplatības situācijai valstī. Tāpēc būtiski ir nodrošināt maksimāli drošus darba apstākļus tirdzniecības nozares darbiniekiem un apmeklētājiem, sekmējot valdības noteikto vīrusa izplatības ierobežojumu ievērošanu," pauda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs KPV LV.

Apliecinot biedru atbalstu sociāli atbildīgas politikas īstenošanai tirdzniecības nozarē aktuālās tirdzniecības ziņas apņemoties darbībā proaktīvi veikt visus nepieciešamos pasākumus Covid aktuālās tirdzniecības ziņas izplatības risku mazināšanai tirdzniecības vietās, lielākie tirdzniecības nozares intereses pārstāvošie sociālie partneri un sabiedriskās organizācijas - Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Tirgotāju asociācija, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija - pievienojušās memorandam par sociāli atbildīgas politikas īstenošanu tirdzniecības nozarē.

EM aicina ikvienu tirdzniecības nozares uzņēmumu pievienoties memorandam, apņemoties darbībā godprātīgi īstenot memorandā minētos pasākumus, lai mazinātu Covid infekcijas izplatības risku.

aktuālās tirdzniecības ziņas kā padarīt 300 tiešsaistē

Visa saistītā informācija, tostarp memorands, apliecinājums, komunikācijas materiāli, publicēta EM tīmekļa vietnē. No valsts puses memorandam ir pievienojusies EM, vienlaikus aicinātas pievienoties vēl vairākas valsts institūcijas, kā arī Valsts policija un pašvaldību policijas.

aktuālās tirdzniecības ziņas cilvēki, kuri nopelnīja ļoti ātru naudu

Parakstot memorandu, tirgotāji un nozares uzņēmumi pauduši apņemšanos izvietot papildu informāciju tirdzniecības vietā par epidemioloģisko prasību ievērošanu, piemēram, mutes un deguna aizsegu lietošanu, un izmantot pēc iespējas vienotus Covid infekcijas izplatības ierobežošanai paredzētus informatīvos materiālus. Nozare, ja nepieciešams, apņēmusies izvietot paziņojumu par tirgotāja tiesībām neapkalpot apmeklētāju, kas tirdzniecības vietā nelieto mutes un deguna aizsegu vai neievēro tirgotāja noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Tāpat memorandā pausta apņemšanās nodrošināt, ka darbinieki tirdzniecības vietā lieto mutes un deguna aizsegu atbilstoši normatīvu prasībām, sociāli atbildīgi izvērtēt un nerīkot aktivitātes, aktuālās tirdzniecības ziņas varētu motivēt apmeklētājus ilgāk uzturēties tirdzniecības aktuālās tirdzniecības ziņas, ja nepieciešams, ieviest individuālus papildu pasākumus tirdzniecības vietā Covid infekcijas izplatības risku mazināšanai.

Līdz ar to pārapstiprināti valdības veiktie grozījumi rīkojumā par ārkārtējo situāciju. Valdības lēmums šajā jautājumā jau ir spēkā no sestdienas, Politiķis Vjačeslavs Dombrovskis Saeimas sēdē pauda šaubas, vai tas piedāvājums, kas ministrijā izstrādāts trīs dienu laikā, ir kvalitatīvi. Viņš arī uzvēra, ka tas, ko tagad piedāvā otrajā vilnī valdība, ir precīzi tas pats, ko piedāvāja opozīcija vēl pavasarī.

Nozares pārstāvji apņēmušies iespēju robežās ieteikt aplikācijas "Apturi Covid" lietošanu darbiniekiem un apmeklētājiem, kā arī izskatīt saņemtās sūdzības par normatīvos un sadarbības memorandā minēto epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu un konstatētu nepilnību gadījumā nekavējoties novērst tās.

EM, parakstot memorandu, apņēmusies koordinēt sadarbību ar citām valsts institūcijām tirdzniecības nozarei aktuālu ar Covid saistītu jautājumu ieguldīt monero, kā arī sagatavot vienotus informatīvos materiālus tirdzniecības nozares dalībniekiem.

aktuālās tirdzniecības ziņas iq bināro opciju video

Daļa no informatīvajiem materiāliem ir izstrādāti un publicēti ministrijas tīmekļa vietnē. Savukārt Valsts policija un pašvaldības policijas ir apņēmušās sniegt atbalstu tirdzniecības nozares dalībniekiem situācijās, kad apmeklētājs atsakās ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, uzraudzībā piemērot "konsultē vispirms" principu, sekmējot normatīvu prasību precīzu izpildi tirdzniecības nozares uzņēmumos, periodiski ziņot par konstatētajiem novērojumiem īstenotajos apsekojumos tirdzniecības vietās, kā arī informēt par konstatētajām nepilnībām normatīvos ietvertajā regulējumā vai neskaidrībām par prasību piemērošanas atsevišķiem aspektiem.