Apmaksāti ienākumi no interneta, Svarīgākās likumu izmaiņas pēdējos 3 mēnešos &#; 3. daļa: UIN un IIN | Visma Blog


apmaksāti ienākumi no interneta opcija tās veidiem

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no: algas nodokļa, ko par darbinieka gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs; nodokļa par ienākumiem no saimnieciskās darbības, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, un nodokļa no citiem ienākuma avotiem; nodokļa par ienākumu no kapitāla, tajā skaitā nodokļa no kapitāla pieauguma; patentmaksas par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu; mikrouzņēmumu apmaksāti ienākumi no interneta daļas atbilstoši  Mikrouzņēmumu nodokļa likumam ; sezonas laukstrādnieku aprēķina formulas opcija nodokļa.

Ienākumu deklarēšanas nosacījumi Fiziskā persona maksā nodokli atbilstoši gada ienākumu deklarācijai rezumējošā kārtībā.

apmaksāti ienākumi no interneta aparatras bitcoin maku nopirkt

Taksācijas gada laikā tiek izdarīti nodokļa avansa maksājumi. Iekšzemes nodokļu maksātājs Iekšzemes nodokļu maksātājam ir tiesības neiesniegt gada ienākumu deklarāciju, ja: taksācijas gada laikā Latvijas Republikā ir saņemti ienākumi, no kuriem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis; ar nodokli neapliekamo ienākumu kopējā summa nepārsniedz 10  euro; neapliekamo ienākumu veido vienīgi no Latvijas budžeta izmaksātie pabalsti vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātie pabalsti, vai ienākums, kas gūts, sniedzot palīdzību vai slepeni sadarbojoties ar operatīvās darbības subjektiem, apmaksāti ienākumi no interneta uzturēšanas līdzekļi, kas saņemti no speciālās aizsardzības iestādes; ir saņemts algota darba ienākums, kuru izmaksā mikrouzņēmums, vai gūts saimnieciskās darbības ienākums mikrouzņēmumā.

Iekšzemes nodokļa maksātājs, kurš gūst ienākumu no kapitāla pieauguma Deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieaugumu  iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no ceturksnī gūtā ienākuma apmēra: ja personas Latvijas rezidenta kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī pārsniedz euro, deklarācija ir jāiesniedz reizi ceturksnī līdz tā mēneša Aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas dienas.

apmaksāti ienākumi no interneta tirdzniecības robotu iespējamā rentabilitāte

Ārvalsts nodokļa maksātājam deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas pienākums — līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša