Aptverto iespēju stratēģija


bināro opciju stratēģijas 90

Tā nosaka  17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus   IAM un apakšmērķus, kas sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga.

IAM tiek līdzsvaroti trīs  dimensijās: ekonomika, sociālie aspekti un vide.

pērkona bināro opciju programma

Ilgtspējīgas attīstības mērķi ir aktuāli visām valstīm un sasniedzami tikai kopīgiem spēkiem, vienlaikus daļa no IAM lielā mērā saskan arī ar valstu nacionāla līmeņa izaicinājumiem un mērķiem. Ņemot vērā, ka IAM aptverto tēmu loks ir salīdzinoši plašs, valstis izvēlas tām aktuālākos mērķus, uz ko tās koncentrēsies līdz Valstis ar augstākiem attīstības rādītājiem, kāda ir Latvija, īstenojot attīstības sadarbību, palīdz sasniegt globālos, visai pasaulei un nākamajām paaudzēm aktuālos mērķus, piem.

Lai vienotos par efektīvākajiem veidiem šo mērķu sasniegšanā, valstu vadītāji, politikas plānotāji, zinātnieki un pētnieki, kā arī aptverto iespēju stratēģija nozaru eksperti tiekas starpvalstu forumos un kopīgi risina tādus globālus izaicinājumus kā starptautisko finanšu plūsmas, ko nav iespējams atrisināt un ietekmēt rīkojoties atsevišķi.

Dienaskārtība paredz, ka IAM plānošanā un īstenošanā iesaistās visa sabiedrība, t.

Bitcoin pirkšanas bot

Eiropas Savienība jau ir uzsākusi darbu pie nākamā plānošanas perioda, par ietvaru izvēloties Dienaskārtību Latvijai jau ir  ilgtspējīgas attīstības stratēģija   Latvijakā arī vidējā termiņa plāns —  Nacionālais attīstības aptverto iespēju stratēģija Šos abus dokumentus pārskata