Astrologi :: Dace Ozola :: Profils
Dace Ozola

E-pasts: dace.ozola.astro@gmail.com
Telefons: 29467325

Saule Dvinos, Meness Svaros, ASC Udensvira
Akademiska izglitiba:
1984.-1989. Rigas Tehniska Universitate, Arhitekturas un celtniecibas fakultate,specialitate „Arhitektura”
2006.-2007. Latvijas Universitate, Ekonomikas un vadibas fakultate, specialitate „Dizaina menedzments”

Ezoteriska izglitiba:
2007.-1010. A.Raca astrologijas skola, LAstrA profesionala astrologa sertifikats Nr.137
2009. Feng-shui kurss pie profesora Shan-Tung Hsu, Ph.D. (Blue Mountain Institute, Sietle, U.S.A.)
2010.vediskas arhitekturas kurss Vastu Shastra pec Londonas Karaliskas Vastu akademijas programmas,  pasniedzeja Leana Migdal (Izraela).
2011. Maskavas Astrologijas akademija, bakalaura darbs astropsihologija

Publikacijas zurnala „Praktiska astrologija”:
2013.g.februaris „Ka iekartot laimigo maju”
2013.g.marts „Astrologiskas stihijas – horoskopa energijas kokteilis”
2013.g.aprilis „Planetas un prieksmeti dzives lidzsvaram”
2014.g.februaris „Viriesa un sievietes astrologiskas lomas”

Referati LAstrA konferences:
2012.g. „Astrodizains”, „Radoss skats uz Latvijas Republikas karmisko uzdevumu caur astrologijas un numerologijas skatu punktiem”
2013.g. „Dispoziciju kedites uz parvaldijuma-izraidijuma ass praktiskaja astrologija”

Publikacijas interneta:
http://www.selena-plus.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=240&Itemid=157
„Saules aptumsums 2012.gada 14.novembri, ta ietekme uz Latviju”
http://www.selena-plus.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=526&Itemid=222
Priekslikumi LAstrA darbibas paplasinasanai:
Savakt astrologiskas literaturas tulkojumus un veidot virtualo biblioteku;
Organizet astrologijas skolu pedejo kursu studentiem pirmsdiploma praksi pieredzejusu astrologu vadiba;
Veidot sadarbibu ar Valsts nodarbinatibas dienestu jauniesu un bezdarbnieku profesionalas orientacijas joma.

astro_reklama-02