Astrologi :: Jānis Bēniķis :: Profils
Jānis Bēniķis

E-pasts: j.benikis@gmail.com
Telefons: 25604191

 

Personīgās konsultācijas- tas ir labākais veids sevis iepazīšanai un veids kā palūkoties savu dzīvi no cita skata punkta.

 

Visbiežāk risināto jautājumu grupas:

- Personas dzimšanas horoskopa padziļināta analīze;

- Bērna dzimšanas horoskopa padziļināta analīze;

- Personas finanšu stāvokļa dinamikas attīstības novērtējums konkrētā laika periodā;

- Iespējamo gada notikumu attīstības prognozes analīze, pa mēnešiem;

- Vairāku personu savstarpējās saderības novērtēšana;

- Darbinieku atlase, to novērtēšana sadarbībai konkrēta uzņēmuma ietvaros;

- Orientējošā laika izvēle jaunu projektu sākšanai;

- Dažādu karmisko apstākļu analīze;

- Uzņēmuma biznesa prognozes analīze;

- Atbilžu meklēšana jā/nē kategorijās;

- U.c.

 

Konsultācijas var norosināties arī pēc pl.18:00 un brīvdienās, kā arī caur skype