Attālā ienākumu apmaiņa


LV portāla infografika Ikdienā, pērkot jaunas preces, arvien biežāki ir gadījumi, ka tām īsā laika periodā parādās kāds defekts. Lai patērētājus aizsargātu, Latvijā darbojas Patērētāju tiesību aizsardzības likums, kas paredz sistēmu, kā jārisina strīdi ar komersantu.

Attālinātā darba priekšrocības un trūkumi

Jāatceras, ka sākotnēji patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pārdevējs bez maksas novērstu preces neatbilstību vai arī to apmainītu pret citu preci. Tikai tad, ja to izpildīt nevar, patērētājs var pieprasīt naudas atmaksu. Veikalā preces var atgriezt, ja tās ir neatbilstošas, piemēram, pareizi lietotas, saplīst.

Preces var atgriezt divu gadu laikā, taču neatbilstība jāatklāj sešu mēnešu laikā.

tirdzniecības un tirgus ziņas

Sākotnēji patērētājam jāmēģina mutiski vienoties ar pārdevēju. Ja pārdevējs nepiekrīt risināt strīdu, patērētājam jāiesniedz rakstisks iesniegums, uz ko pārdēvējam jāatbild 15 darba dienu laikā.

Ja komersants iesniegumu noraida vai ignorē, patērētājs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, pie ārpustiesas strīdu risinātāja, ja noteiktā jomā tas izveidots, Patērētāju strīdu risināšanas komisijā vai tiesā. Interneta veikalā pirktu preci var atgriezt 14 dienu laikā Pirmkārt, ir svarīgi nošķirt, kur prece iegādāta — parastā veikalā vai internetā. Statistika rāda, ka Latvijas pircēji ir iecienījuši iepirkšanos internetā — Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz iespēju, ka ar distances līgumu pirktu preci var atgriezt 14 dienu laikā: ja tiek iegādāta attālā ienākumu apmaiņa — no dienas, kad patērētājs preci ieguvis valdījumā; ja vienā pasūtījumā tiek pasūtītas vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, — no dienas, kad patērētāja valdījumā nonākusi pēdējā prece; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, — no dienas, kad patērētāja valdījumā nonākusi preces pēdējā partija vai daļa; līgumiem par regulāru preču attālā ienākumu apmaiņa — no dienas, kad patērētājs ieguvis pirmo preci.

Kad patērētājs var atgriezt nopirkto preci

Iemesls preces atgriešanai nav jāpaskaidro. Preces neatbilstību var atklāt sešu mēnešu laikā Savukārt, ja 14 dienas jau pagājušas vai prece pirkta parastā veikalā — to var atgriezt tikai tad, ja tā ir neatbilstoša līguma noteikumiem.

Turklāt patērētājiem šādā gadījumā ir tiesības atdot gan lietotu preci, gan preci, kas pirkta izpārdošanā. Tas nozīmē — precei nepiemīt īpašības vai izpildījums, ko pamatoti var gaidīt no preces vai kādu tai piedēvē preces marķējums.

Precei jābūt derīgai mērķim, uz ko norāda tās apraksts un pārdevēja sniegtās rekomendācijas.

kā nopelnīt ir grūti

Komersants ir atbildīgs tikai par tādu neatbilstību, kas precei radusies tās nopirkšanas dienā. Taču, ja neatbilstība radusies sešu mēnešu laikā pēc preces nopirkšanas, tad uzskatāms, ka tā eksistēja jau pirkuma dienā.

Attālā darba veidi. tālvadības apmaiņa - Darbā - 2020

Turklāt tieši komersantam ir jāpierāda, ka prece ir bijusi atbilstoša līguma noteikumiem, nevis otrādi. Līdz ar to neatbilstoša prece ir, piemēram, rudens zābaki, no kuriem patērētājs sagaida, ka varēs staigāt lietus laikā, bet tie no mitruma saplīst. Televizors ar gudrām funkcijām, kuras sasolījis attālā ienākumu apmaiņa, un tādas ir norādītas instrukcijā, bet realitātē nedarbojas. Mobilais telefons, kurš pēc pāris mēnešiem pats no sevis slēdzas ārā vai veic zvanus.

Jānorāda, ka, ja patērētājs pirms tam zināja, ka prece var būt neatbilstoša, vai tā tika izveidota no viņa piegādātajiem neatbilstošiem materiāliem piemēram, nekvalitatīvs audums kleitaitad patērētājs savas tiesības attālā ienākumu apmaiņa atgriezt realizēt nevar.

Tas paredz Globālā Standarta dalībvalstu  nodokļu administrācijām tiesības saņemt informāciju no finanšu iestādēm par minēto dalībvalstu nodokļu maksātāju finanšu kontiem un reizi gadā  nosūtīt  šo informāciju  nodokļu maksātāja valsts nodokļu administrācijai. Par kādu valstu nodokļu rezidentiem informācija tiek sniegta LR Valsts ieņēmumu dienestam? Kādu valstu nodokļu administrācijām LR Valsts Ieņēmumu dienests nosūta informāciju par finanšu kontiem? LR Valsts ieņēmumu dienests nosūta informāciju par iepriekš minēto valstu nodokļu rezidentu: 1 attiecībā uz fiziskas personas kontu — fiziskās personas nodokļu rezidences valsts nodokļu administrācijai; 2 attiecībā uz juridiska veidojuma kontu: a aktīvs juridisks veidojums — juridiska veidojuma nodokļu rezidences valsts nodokļu administrācijai; b pasīvs juridisks veidojums  — juridiska veidojuma nodokļu rezidences valsts nodokļu administrācijai un juridiskā veidojuma patiesā labuma guvēja nodokļu rezidences valsts nodokļu attālā ienākumu apmaiņa.

Iespēja atdot preci bez iemesla — komersanta brīva griba pieņemt vai atteikt Taču, ja nopirktās bikses vairs neliekas tik skaistas, kādas tās šķita veikalā, iespējas tās atgriezt var būt ļoti dažādas. Ja precei nav defekta, bojājumu, bet tā vienkārši vairs nepatīk pēc krāsas, izmēra vai fasona — patērētājam nav tiesības prasīt to apmainīt pret citu preci vai saņemt iemaksāto naudu.

Šāda iespēja ir tikai, ja prece pirkta internetā.

  • Ievads transfertcenu piemērošanā.
  • Bināro opciju stratēģijas minūtēm
  • Sūtīt e-pastā To paredz Saeimā ceturtdien galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Attālā ienākumu apmaiņa komersanti paši iet pretī saviem klientiem, attālā ienākumu apmaiņa iespēju preci apmainīt divu nedēļu vai mēneša laikā arī tad, ja klients pārdomājis. Par to parasti liecina uzraksts pie kases.

Vadlīnijas

Šādu iespēju komersants piedāvā brīvprātīgi, un tā nedod patērētājam tiesības prasīt atdot naudu par pirkumu, kas vairs nepatīk. Savukārt gadījumā, ja prece tiek pirkta kā dāvana, PTAC iesaka jau pirms pirkuma mēģināt vienoties ar pārdevēju, ka dāvanas saņēmējs nepieciešamības gadījumā varēs preci apmainīt vai nodot atpakaļ.

Lielākas drošības labad arī vienošanās gadījumā ar pārdevēju jāpalūdz to uzrakstīt uz kases čeka un parakstīt. Pieteikt prasījumu attālā ienākumu apmaiņa divu gadu laikā Jāatceras, ka Patērētāju tiesību aizsardzības likums ļauj patērētājiem pieteikt prasījumu pārdevējam par preces vai pakalpojuma noteikumiem divu gada laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

Izveidotas divas struktūrvienības - Nodokļu un muitas policijas pārvalde un Iekšējās drošības pārvalde. Būtiski pilnveidota Padziļinātās sadarbības programma.

Tas gan nenozīmē, ka zābaki varēja saplīst divu gadu laikā. Šis laiks tiek dots, lai patērētājs varētu vērsties pie komersanta, tomēr problēmām ar zābakiem bija jāsākas pirmo sešu mēnešu laikā. Būtībā par defektu ir jāpaziņo divu mēnešu laikā, kopš tas atklāts, tomēr, paziņojot patērētājam, nav jābūt visiem pierādījumiem, ka defekts tik tiešām eksistēja pirkšanas brīdī. Ja precei ir garantija, tad tajā var būt iekļauts vairāk tiesību, nekā noteikts ar likumu.

Nav pārsteidzoši, ka daudzi nekavējoties sabojā garastāvokli.

Līdz ar to ir svarīgi šo garantiju izlasīt. Iesākumā jāmēģina vienoties mutiski Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz: attālā ienākumu apmaiņa strīds, kas radies starp attālā ienākumu apmaiņa un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, risināms pārrunu ceļā, pusēm cenšoties panākt vienošanos. Patērētāju tiesību aizsardzības likuma Vispirms patērētājs ir tiesīgs prasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

Preces neatbilstība jānovērš mēneša laikā Tie ir gadījumi, kad preces maiņa vai labošana rada pārāk lielas izmaksas vai arī neērtības patērētājam. Piemēram, patērētājs komersantam atgriež fēnu, kas nedarbojas, bet komersants to labo trīs mēnešus, kas ir pārāk ilgs laiks.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra ieskatā, preces neatbilstība jānovērš mēneša laikā; ja tas nav iespējams, tad jāizmanto kāds cits no risinājumiem.

kur rakt bitkoīnus 2020. gads

Maiņai un remontam, PTAC ieskatā, jābūt: bez atlīdzības; neradot neērtības patērētājam; ņemot vērā preces raksturu, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūku.