Augstākas zemākas iespējas


Latvijas Bankas ekonomists Foto: Shutterstock Turpinām rakstu sēriju par izglītības sistēmā nepieciešamajām pārmaiņām kā priekšnosacījumu tam, ka Latvija kļūst par labklājības valsti. Iepriekšējos rakstos, kur analizējām Latvijas vispārējās izglītības sistēmu, galvenais secinājums bija: pašlaik valsts finansējumu izmantojam neefektīvi.

Tā rezultātā cieš kopējā izglītības kvalitāte, turklāt daļa skolēnu sevišķi mazajās skolās nespēj pilnībā īstenot savu potenciālu un pakļauj sevi nabadzības riskiem augstākas zemākas iespējas. Taču vietā ir jautājums, kas pēc skolas beigšanas notiek ar sekmīgāko skolēnu daļu?

augstākas zemākas iespējas

Šie skolēni, ja vien neaizbrauc studēt uz ārzemēm, visticamāk, nokļūst Latvijas augstākās izglītības sistēmā. Tā, šķietami, piedāvā gandrīz bezgalīgas izvēles iespējas: 17 valsts un 15 privātās augstskolas, vairāk nekā studiju programmu un papildu tam arī 26 koledžas utt.

Vēlos informēt, ka tekstā:

Šķiet, ko gan vēl vairāk var vēlēties? No šāda piedāvājuma klāsta taču katrs studētgribētājs var izvēlēties sev visatbilstošāko un noderīgāko?

Nepareizā kontā ieskaitīta drošības nauda ir pamats blakus sūdzības nepieņemšanai Tweet Augstākā tiesa vērš civilprocesu dalībnieku uzmanību: ja drošības nauda par blakus sūdzības izskatīšanu kasācijas instancē ieskaitīta nepareizā kontā, tas ir pamats blakus sūdzības nepieņemšanai. Civilprocesa likuma

Patiesībā šī ir tikai ilūzija par izvēles iespējamību. Īstas izvēles iespējas, studentiem studējot Latvijas augstākās izglītība sistēmā, nemaz nav ar ļoti retiem izņēmumiem. Ar "īstu izvēli" šajā gadījumā būtu jāsaprot iespēja studentiem izvēlēties dažādu studiju programmu cenas un kvalitātes attiecību. Minhenes Tehniskās universitātes datorzinātņu students Valters Strods Kādi apsvērumi noteica augstskolas izvēli? Manu augstskolas izvēli, galvenokārt, noteica divi apsvērumi - maksa par izglītību un izglītības kvalitāte.

Ņemot vērā, ka Vācija piedāvā bezmaksas augstāko izglītību, kas Eiropā plaši atzīta par vienu no vislabākajām, ne brīdi nešaubījos par savu izvēli. Augstākas zemākas iespējas Latvijas Universitātē maksāt eiro gadā, ja, Minhenes Tehniskajai universitātei neko nemaksājot, varu studēt programmā, kas atzīta par 9.

Tas ir tāpat kā, piemēram, izvēloties jaunas vai lietotas automašīnas iegādi.

Par notikumiem

Šobrīd ikviens var brīvi izlemt, vai vēlas iegādāties moskviču, kas ir lēts un ne pārāk augstākas zemākas iespējas, vai varbūt mersedesu, kas, neapšaubāmi, ir kvalitatīvāks, bet attiecīgi arī dārgāks auto. Latvijas augstākā izglītības sistēma šobrīd ar ļoti retiem augstākas zemākas iespējas diemžēl piedāvā izvēli starp daudz un dažādu krāsu un specifikāciju moskvičiem.

Ja kāds tomēr ļoti vēlas iegādāties mersedesu, tas, visticamāk, ir jāmeklē ārpus valsts Jāatzīst, tieši šāds visus līdzšinējos gadus ir bijis augstākās izglītības politikas mērķis — nodrošināt un uzturēt lielu skaitu studiju programmu un studējošo skaitu, studiju kvalitāti atstājot otrajā vai pat trešajā plānā. Pamatā visam, neapšaubāmi, ir mīts par Latvijā esošo "bezmaksas" augstāko izglītību.

Valstij atbilstoši iestatījumi

Pārdalīt šīs budžeta vietas starp studiju programmām vai samazināt to  skaitu piemēram, par labu mazākam skaitam, bet kvalitatīvākām studijām augstākas zemākas iespējas šim ir bijis ļoti grūts uzdevums [2].

Līdz ar to valsts augstskolu galvenais mērķis gadu no gada ir "apgūt" katrai savu budžeta vietu kvotu. Ja šī kvota ir pārāk liela, loģiskas sekas ir prasību pret studētgribētājiem un studiju kvalitātes kritums [3]. Arī privātajām augstskolām, lai stikla tirdzniecība tās praktiski nesaņem valsts apmaksātas studiju vietas, ir jākonkurē par tiem pašiem studentiem, kas var izvēlēties studēt valsts augstskolā.

Līdz ar to situācijā, kad valsts augstskolās paliek neaizpildītas budžeta studiju vietas, arī privātajām augstskolām nav motivācijas piedāvāt dārgas attiecīgi, arī kvalitatīvas studiju programmas. Rezultāti ir skaidri redzami. No valsts ilgtermiņa attīstības perspektīvām raugoties, tie augstākas zemākas iespējas kritiski.

Salīdzinot ar valsts iedzīvotāju skaitu, Latvija ir absolūtā pasaules čempione attiecībā uz augstskolu un koledžu skaitu 1.

augstākas zemākas iespējas

Augstākās izglītības iestāžu skaits uz 1 milj. Avots: Eurostat Tomēr galvenā problēma ir tā, ka šī iespaidīgā augstskolu un studentu kvantitāte netiek transformēta atbilstošā izglītības kvalitātē. Pasaules universitāšu globālajos vērtējumos, kas ņem vērā galvenos katru universitāti raksturojošos kvalitātes rādītājus, labākās Latvijas universitātes sastopamas vien ap Latvijas universitātes šajā vērtējumā bezcerīgi atpaliek ne tikai no labākajām universitātēm Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā, bet arī no visām vērtētajām Ziemeļvalstu reģionālajām augstskolām!

augstākas zemākas iespējas

Kā var cerēt jebkad pietuvoties Ziemeļvalstu labklājības līmenim, ja Latvijas labākās augstskolas piedāvā zemāku izglītības līmeni kā Ziemeļvalstu sliktākās augstskolas?! Pret šo vērtējumu var vietējā bitcoin pieteikšanās sakot, ka tas ir lielā mērā subjektīvs.

Protams, tā ir taisnība. Lielā mērā šie augstskolu rangi tiek veidoti, balstoties uz pasniedzēju, zinātnieku subjektīvajiem vērtējumiem. Taču ir arī objektīvāki rādītāji, un tie rāda tieši tādu pašu ainu. Un lai gan tas augstākas zemākas iespējas neliels uzlabojums, salīdzinot ar aptuveni piecus gadus vecu pagātni, tomēr joprojām Latvija atrodas ES valstu astes galā, gandrīz uz pusi atpaliekot no ES vidējā rādītāja 3.

Tātad, lai arī ko darītu Latvijas augstskolu beidzēji, pēc studijām, nonākot darba tirgū, tas visai reti ir saistīts ar augtas pievienotās vērtības produktu veidošanu. Bet tieši no šīs spējas ir atkarīgs mūsu valsts nākotnes labklājības līmenis.

Gan starptautisko zinātnisko augstākas zemākas iespējas skaita, gan šo publikāciju citējamības jeb popularitātes zinātniskajā vidē ziņā Latvija izskatās ļoti bēdīgi. Zinātnisko publikāciju Latvijā ir aptuveni divreiz mazāk nekā Igaunijā, bet no Ziemeļvalstīm šī atpalicība ir nomācoša 4.

Tas labi parāda Latvijas augstskolu mācībspēku starptautisko konkurētspējas līmeni. Un, ja paši pasniedzēji nav starptautiski konkurētspējīgi, kā viņi var izaudzināt konkurētspējīgus studentus?

  1. Nepareizā kontā ieskaitīta drošības nauda ir pamats blakus sūdzības nepieņemšanai
  2. Dzīvokļa īres cenas Rīgā varētu būt vienas no dārgākajām starp visām Eiropas galvaspilsētām Dalies ar šo rakstu Vidējā maksa par 1 m² biroju telpu nomu Rīgā ir zemāka nekā kaimiņvalsts Igaunijas galvaspilsētā Tallinā, taču apsteidz vidējās nomas cenas Viļņā, liecina Igaunijas uzņēmuma RIA.
  3. Pirmā 1 2 Pēdējā Labdien!
  4. astrologuasociacija.lv | Nacionālā izglītības iespēju datubāze
  5. Barjeras variants kas tas ir

Atbilde ir, protams, nevar. Ja daļa no skolēniem savu potenciālu pilnībā neīsteno vidusskolas līmenī, tad daļa no atlikušajiem spējīgākajiem skolēniem savu potenciālu pilnībā nespēj īstenot nepietiekami kvalificētu pasniedzēju dēļ.

Zinātnisko žurnālu raksti uz 10 iedzīvotājiem vidēji Bieži dzirdēts, ka tieši augstākās izglītības finansējums no valsts puses ir nepietiekams. Kādas kvalitātes prasības vispār var prasīt pie nepietiekama finansējuma? Valsts izdevumi augstākajai izglītībai Latvijā tiešām ir salīdzinoši zemi uz citu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD valstu fona 5.

Pirmkārt, būtisks finanšu līdzekļu pieaugums, ko varētu novirzīt augstākās izglītības papildus finansēšanai, valsts budžetā diez augstākas zemākas iespējas drīzumā ir gaidāms. Otrkārt, svarīgs ir jautājums par esošās augstākās izglītības finansējumam novirzītās naudas izlietojuma efektivitāti.

Footer menu

Līdzīgi kā Latvijas vispārējās, arī augstākās izglītības sistēmā vairākas pazīmes liecina, ka esošais finansējums netiek izlietots pietiekami efektīvi. Līdzīgi kā vidusskolas, arī augstskolu skaits Latvijā pret studētgribētāju skaitu ir neadekvāti liels.

Rezultātā, pat lielākās valsts augstskolas Latvijā ir salīdzinoši mazas starptautiskajā mērogā. Latvijas lielākās augstskolas šobrīd studējošo skaita ziņā ir līdzvērtīgas Ziemeļvalstu reģionālo augstskolu lielumam, kamēr visas labākās Ziemeļvalstu universitātes kuras vai nu ir iekļautas starp pasaules labākajām universitātēm, vai atrodas ļoti tuvu šim līmenim ir ar studējošo skaitu, kas svārstās tūkstošu robežās, t.

augstākas zemākas iespējas

Studentu skaits augstskolā pilna laika ekvivalents, tūkstoši Avots: The Times Higher Education World University Rankings Lielā augstskolu skaita dēļ Latvijā tiek dublētas daudzas studiju programmas. Taču, manuprāt, galvenā problēma, kas izriet no lielā augstskolu skaita, ir piedodiet par atkārtošanos — akadēmiskā personāla kvalitāte.

Pirmkārt, augstskolas nespēj atļauties pietiekamu skaitu akadēmiskā personāla. Atkal, salīdzinot labākās Latvijas un Ziemeļvalstu universitātes, studentu un pasniedzēju attiecība atšķiras ļoti ievērojami 7. Viedoklis Vidzemes Augstskolas rektors, docents, Dr. Gatis Krūmiņš Kā Vidzemes Augstskola Valmierā var nodrošināt konkurētspējīgus pasniedzējus, kas var dot zināšanas studentiem konkurētspējai Eiropas Savienības darba tirgū? Mūsdienās augstskolas ģeogrāfiskajam novietojumam ir otršķirīga nozīme.

Svarīga ir spēja akadēmisko procesu padarīt par starptautisku, piesaistot pasaules gudrākos prātus, tos nešķirojot pēc tautības vai valstiskās piederības.

Nepareizas zemākās vērtības jaunās reklāmu vienībās

Rezultātā, pasniedzēji bieži ir spiesti vienlaicīgi vairākās augstskolās pasniegt identiskus priekšmetus, kas, protams, atstāj ietekmi arī uz kvalitāti. Neapšaubāmi, pasniedzēju atalgojums arī ir problēma.

KAS TEV JĀZIN PAR ELEKTROMOBILI? Peugeot zīmols ienāk elektromobiļu pasaulē ar e-208 un e-2008

Ja skolotāju algām, lai tās būtu konkurētspējīgas un spētu ieinteresēt labākos speciālistus, ir jābūt samērojamām augstākām ar vidējo darba samaksu valstī, tad augstskolu pasniedzēju gadījumā konkurence ir globāla. Tāpēc, ja mēs gribam, lai labākie Latvijas pasniedzēji paliktu Latvijā, un papildus piesaistīt arī kvalificētus pasniedzējus no ārvalstīm, tad atalgojumam, piemēram, augstskolu profesoriem būtu jābūt vismaz divreiz augstākam nekā pašreiz 8.