:: Līga Šīrona :: Profils
Līga Šīrona

E-pasts: liga@meness.lv
Telefons: 29434903

Latvijas Astrologu asociācijas astrologa sertifikāts Nr. 50

 

Izglītība astroloģijā: A.Rača astroloģijas skola, praktiskās astroloģijas nodarbības (A.Sokolovs), medicīniskā astroloģija (E.Kašeņina), numeroloģija (I.Balgalve).

 

Astrologu vasaras skolas organizatore (no 2006.gada).

 

Astroloģijas skolas CHRONOS dibinātāja (2011.gada novembris) un lektore.

https://www.facebook.com/chronosskola/

 

Publikācijas žurnālos 36.6, Mūsmājas, Citāda pasaule, Veselība.

 

Konsultācijas notiek Rīgas centrā, iespējams vienoties par izbraukuma lekcijām un konsultācijām.

 

Mājas lapa: www.meness.lv

 

Intervija žurnālam "Citāda pasaule" 2011.gada oktobrī ( .pdf, 3.5 MB)