Darījumu centru centu konts


Riga Card norēķnu sistēmas juridisko personu konta aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi 1.

sūtīšana par naudas pelnīšanu tiešsaistē

Klients — Juridiska persona, kura  ir noslēgusi Darījumu centru centu konts ar Emitentu par Sistēmas izmantošanu atbilstoši šiem noteikumiem. Līgums — Klienta un Emitenta parakstīta vienošanas, ar kuru abas puses apņemas ievērot šos noteikumus. Sistēma — Riga Card norēķinu sistēma juridiskām personām maksājumu veikšanai ar Emitenta emitētu elektronisko naudu, izmantojot mobilo tālruņu īsziņas, lietotnes vai citus elektroniskus risinājumus, kurus nodrošina Emitents.

kādu biznesu atvērt, lai nopelnītu naudu

Konts — Sistēmas sastāvdaļa, kas ietver informāciju par Lietotāja naudas daudzumu un veiktajiem darījumiem ar Riga Card kontu vai Rīdzinieka kartes kontu.

Lietotājs — mobilā tālruņa vai citu elektronisko ierīču lietotājs, kuru Klients piesaista savam juridiskās personas Kontam Sistēmā, kā rezultātā Lietotājam tiek izveidots savs privātpersonas Konts maksājuma uzdevuma identificēšanai norēķiniem ar Klienta Kontu. Tirgotājs — preču pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, kas noslēdzis līgumu ar Emitentu par Sistēmas izmantošanu norēķinos un ir apņēmies pieņemt Emitenta emitēto elektronisko naudu kā maksāšanas līdzekli par pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem u.

Darījuma apmērs — Klienta  noteiktā darījuma summa norēķiniem Sistēmā, kas kalpo kā ierobežojošs limits uzstādījums Sistēmā Klienta vai Lietotāju pakalpojuma kontrolei, lai norēķinātos par precēm un pakalpojumiem ar Tirgotājiem. Darījuma apmērs nav uzskatāms par darījumu centru centu konts naudu. Mobilā lietotne - lietojumprogrammatūrakas darbojas viedtālruņosplanšetdatorose-lasītājos, bināro iespēju tirdzniecības sistēmas 2020 u.

Naudas nominālu maiņa

Lietotnes darbojas neatkarīgi no citām ierīcēm vai sistēmām. Riga Card norēķinu sistēmas juridisko personu kontu aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi turpmāk — Noteikumi nosaka tās izmantošanas noteikumus un kārtību.

Maksājumu veikšanai Klientam tiek atvērts  Klienta Konts, kurā  ietverta informācija par piešķirto darījuma apmēru un kuram var piesaistīt neierobežotu Lietotāju skaitu. Noteikumi ir saistoši Klientam un tā Lietotājiem ar brīdi, kad Klients ir parakstījis Līgumu un Noteikumos noteiktajā kārtībā aktivizējis Klienta Kontu.

Kontā esošos līdzekļus ir iespējams izmantot norēķiniem ar Tirgotājiem. Emitents ir tiesīgs vienpusēji veikt grozījumus Noteikumos.

Ko darīt šajā situācijā?

Grozījumi kļūst saistoši Lietotājam ar to publicēšanas brīdi Tīmekļa vietnē. Sistēmas izmantošanai Klients noslēdz Līgumu ar Emitentu. Pirms Līguma parakstīšanas Klientam tiek atvērts juridiskās personas Konts Sistēmā un piešķirts lietotāja vārds un parole,  kas tiek izsniegti Klientam Līguma parakstīšanas brīdī.

Juridiskās personas Konta aktivizēšanu Klients veic, apstiprinot piekrišanu šiem Noteikumiem, pirmo reizi autorizējoties Tīmekļa vietnē. Visām darbībām ar Kontu kā Lietotāja identifikators tiek izmantots viņa mobilā tālruņa numurs. Veicot darbības Tīmekļa vietnē, Klients apliecina savu identitāti, autorizācijas logā ievadot savu lietotāja vārdu un pieejas  paroli.

Mēs izmantojam sīkdatnes

Klients piekrīt, ka tā Kontam piesaistītā Lietotāja nosūtīts pieprasījums, kas satur norādes par darījumu, ir pielīdzināma Klienta brīvi izteiktai, nepārprotamai un tiešai gribai veikt attiecīgas darbības ar Klienta kontu un tiek uzskatīta par Klientam saistošu. Pēc Konta aktivizēšanas Klientam ir pieejami līdzekļi noteiktā Darījuma apmērā.

Norēķinoties par pakalpojumiem, izmantojot Darījuma apmēru, Klientam katra mēneša 1. Klientam ir saistoši Emitenta izrakstītie rēķini, kuri sagatavoti elektroniski darījumu centru centu konts tie ir derīgi bez paraksta.

  • Meklē darbu ar ātru ienākumu
  • Bināro opciju optontme
  • Slepenais marķieris
  • Tirdzniecība ar ziņām biržā
  • Atvērt Centu Kontu Kā darbojas cfd programmatūra
  • Mobilly elektroniskās naudas konta atvēršanas un apkalpošanas līgums | Mobilly
  • Piekļūstiet lielākajiem finanšu tirgiem, izmantojot pazīstamu interneta pārlūku.

Klientam ir pienākums līdz katra mēneša Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no savu saistību izpildes. Klients var veikt Klienta Konta papildināšanu un neizmantot Darījuma apmēru, norēķinoties ar Tirgotāju par pakalpojumiem izmantojot Klienta Kontā iepriekš iemaksātos līdzekļus.

Līgumā izmantotie termini un skaidrojumi 1. Mobilly elektroniskā nauda — elektroniskā nauda, kuru emitē Mobilly apmaiņā pret reālo naudu un kura kalpo kā norēķinu līdzeklis starp Mobilly klientiem. Elektronisko naudu Mobilly atpērk apmaiņā pret reālo naudu. Mobilly elektroniskās naudas nominālvērtība ir pielīdzināta euro un euro centiem. Elektroniskās naudas emisija — Mobilly veiktā darbība, kuras laikā Mobilly klienta elektroniskās naudas kontā tiek ieskaitīts reālās naudas līdzekļiem atbilstošs elektroniskās naudas apmērs.

Darījuma apmērs un Klienta Kontā iepriekš papildinātie līdzekļi veido Klienta kopējo pieejamo līdzekļu summu norēķiniem Sistēmā. Juridiskās personas Konta papildināšanu pirmo reizi Klientam iespējams veikt pēc autorizācijas Tīmekļa vietnē, izmantojot kredītiestādes izdotu maksājuma karti vai Sistēmai pieslēgto kredītiestādes internetbanku. Emitents var noteikt citas Konta papildināšanas vietas un veidus, ievietojot informāciju Tīmekļa vietnē.

Naudas nominālu maiņa Aktualizēts:

Emitents papildina Lietotāja Kontu atbilstoši iemaksātās naudas monetārajai vērtībai uzreiz pēc maksājuma apstrādes. Konta papildināšanas minimālā summa 3,00 EUR trīs eiro un 00 centi.

Darījumu Izpildes Noteikumi Forex Darījumu Noteikumi Klientu terminālis jums ļauj radīt un nosūtīt pieprasījumus darījumu izpildīšanai. Terminālis arī spēj kontrolēt un pārvaldīt atvērtos darījumus. Šim mērķim ir pieejami vairāki tirdzniecības darījumu veidi.

Viena Konta papildināšanas reizes  maksimālā summa ir  70,00 EUR septiņdesmit eiro un 00 centi. Konta atlikums pēc papildināšanas nedrīkst pārsniegt  ,00 EUR simts četrdesmit eiro un 00 centi. Ja Konta atlikums, veicot papildināšanu, pārsniegs noteikto limitu, Lietotājs par to tiks informēts ar informatīvu paziņojumu Tīmekļa vietnē un juridiskās personas Konta papildināšana netiks veikta.

Par izpildītu Klienta Konta papildināšanu Klients saņem automātisku apstiprinājumu Tīmekļa vietnē. Klients ir atbildīgs par līdzekļu pietiekamību Kontā, lai norēķinātos ar Tirgotāju. Gadījumā, ja Kontā pieejamo līdzekļu summa nav pietiekama, Klients to var papildināt Tīmekļa vietnē, vai pieprasīt no Emitenta rēķinu izmantotā Darījuma apmēra atmaksai.

Ja, norēķinoties ar Tirgotāju, Sistēmā par piedāvātajiem pakalpojumiem vai precēm Klientam var rasties papildus izdevumi, par tiem Klients tiek informēts Tīmekļa vietnē. Kontā nepietiekamas līdzekļu summas gadījumā Emitentam ir tiesības neveikt turpmākus darījumus ar Klienta Kontu, kā arī gadījumā, ja Kontā pieejamo līdzekļu apmērs tiek pārsniegts brīdī, kad tiek sniegts pakalpojums, kam piemēro apmaksu atkarībā no laika uzskaites, šāda pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta.

  1. Darījumu Izpildes Noteikumi - RoboMarkets
  2. Bināro opciju tirdzniecība internetā
  3. Cenrādis - Swedbank

Jebkura summa, kura papildinot Kontu tiek ieskaitīta Klienta Kontā, vispirms tiek izmantota līgumsoda dzēšanai, pēc tam Klienta izmantotā Darījuma apmēra dzēšanai un visbeidzot Klienta Konta papildināšanai. Gadījumā, ja Klients vai Lietotājs izvēlas Sistēmas maksas pakalpojumus, samaksa par tiem tiek ieturēta no Klienta Konta.

Darījumu Izpildes Noteikumi

Norēķinoties ar Tirgotāju par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, tiek piemērots Tirgotāja noteiktais preču vai pakalpojumu cenrādis. Par Sistēmai nosūtītajām īsziņām Lietotājs veic apmaksa saskaņā ar sava mobilo sakaru operatora noteiktajiem tarifiem.

Izmantojot Kontu norēķiniem, Sistēma samazina Konta atlikumu par Tirgotājam maksājamo summu un attiecīgo Emitenta pakalpojumu summu. Gadījumā, ja Konta atlikums nav nauda papildus ienākumi, lai veiktu apmaksu, Sistēma Lietotāju informē, nosūtot īsziņu uz Lietotāja tālruņa numuru.

Visas papildus izmaksas, kuras var rasties, Klientam izmantojot Sistēmu un norēķinoties ar Tirgotāju par sniegto pakalpojumu, papildus šiem Noteikumiem tiek norādītas Tīmekļa vietnē.

Sazinies ar mums

Emitentam vienpusēji, bez iepriekšējas paziņošanas Klientam, ir tiesības bloķēt Kontu un Klienta un to Lietotāju darbības Sistēmā, ja Klients vai to Lietotāji ir pārkāpuši šos Noteikumus vai radies pamatots iemesls aizdomām, ka Sistēma tiek lietota nelegālām vai prettiesiskām darbībām, vai krāpnieciskos nolūkos, vai, lai legalizētu noziedzīgā ceļā iegūtus naudas līdzekļus.

Konta darbība tiek bloķēta līdz brīdim, kamēr Emitents nav pilnībā pārliecinājies par pretējo. Ja iepriekš minētā informācija apstiprinās, Emitents ir tiesīgs vienpusēji, par to iepriekš nebrīdinot Klientu, pieņemt lēmumu par Klienta Konta darījumu centru centu konts vai citām darbībām, ja to pieprasa kompetentas valsts pārvaldes institūcijas, izziņas iestādes vai tiesa.

Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī Tīmekļa vietnē bloķēt Konta darbību, kā arī veikt tā darbības atjaunošanu.

soli pa solim apmācība tirdzniecībā

Klienta pārstāvis uzrāda personu darījumu centru centu konts dokumentu pasi vai personas apliecību un iesniedz dokumentu, kas apliecina tiesības veikt attiecīgas darbības Klienta vārdā.