Fiat naudas sistēma


Ivars Tillers Latvijas Bankas ekonomists Kopš pievienošanās eiro zonai Latvijas naudas sistēma piedzīvojusi ievērojamas pārmaiņas.

Naudas vēsture

Līdzās fiat naudas sistēma jauninājumiem — citādam banknošu un monētu dizainam, plašam naudas izmantošanas ģeogrāfiskajam mērogam — pašos pamatos ir mainījusies sistēmas uzbūve.

Eiro atšķirībā no lata ir brīvi peldoša valūta, un tās vērtību nosaka pieprasījums un piedāvājums. Lai gan arī lats nebija piesaistīts kādu fizisku aktīvu standartam, bet citai bezseguma valūtai vai valūtu grozam [1]fiat naudas sistēma Latvijas Bankas īstenotā latu emisija notika tikpat kā valūtas padomes currency board sistēmas ietvaros, kas no naudas emisijas principu skatupunkta ir līdzīga materiāla seguma sistēmai. Līdz ar eiro ieviešanu izmantojam bezseguma latīniski - fiat naudas sistēmu, tomēr šī pāreja no naudas sistēmas sniegto pakalpojumu saņēmēju — tautsaimniecības dalībnieku — skatupunkta varēja palikt nepamanīta.

Šajā rakstā sniegšu īsu pārskatu par materiālas naudas commodity money sistēmu un materiāla seguma reprezentatīvu naudas sistēmu representative moneykuras ir bezseguma naudas sistēmas priekšgājēji, aplūkošu naudas rašanos bezseguma naudas sistēmā, atspēkošu vairākus kļūdainus priekšstatus par šo sistēmu un sniegšu ieskatu bezseguma naudas sistēmas priekšrocībās un nepilnībās. Atskats naudas vēsturē Pirms aplūkot, kā rodas nauda bezseguma naudas sistēmā, sniegšu īsu atskatu naudas vēsturē un naudas sistēmu evolūcijā.

Muzeju nakts 2019 \

Bezseguma naudas sistēma radusies kā risinājums daudziem materiāla seguma naudas sistēmas trūkumiem, tādēļ ieskats vēsturē sniedz priekšstatu par mūsdienu naudas sistēmas priekšrocībām. Runājot par naudas sistēmu attīstību, ir jāparaugās uz šķietami pašsaprotamo jēdzienu, kas ir nauda. Par "naudu" tautsaimniecībā var kalpot jebkas, ko tautsaimniecības dalībnieki, savstarpēji vienojoties, izmanto par naudu jeb universālu preču maiņas līdzekli.

Naudas rašanās ir tautsaimniecības dalībnieku rīcības rezultāts, un atkarībā no sabiedrības tehnoloģiskās attīstības līmeņa par naudu var bināro opciju koeficienti, piemēram, no jūras izskaloti gliemežvāki, no rūdas iegūts dārgmetāls, uz papīra parakstīti līgumi vai — informācijas tehnoloģiju fiat naudas sistēma — elektroniskā formā glabātas informācijas vienības. Naudas sistēmas attīstības pirmsākumos vispirms par naudu kļuva prece, kurai pašai par sevi piemīt izmantošanas vērtība galvenokārt rotaslietu izgatavošanaiun, kļūstot par vispārpieņemtu maiņas līdzekli, tā ieguva arī maiņas vērtību, vienlaikus saglabājot savu izmantošanas vērtību jeb naudas segumu.

Šī ir materiālu naudaszīmju jeb materiāla naudas sistēma, kur naudas segums, piemēram, fiat naudas sistēma [2]vienlaikus veido pašu naudaszīmi — zelta monētas.

tendences līnija diagrammā mainās kā ātri nopelnīt daudz naudas no nulles

Attīstoties tautsaimniecībai, aizvien lielāku norēķinu veikšanai šī naudas sistēma ir nepraktiska, lielu naudas uzkrājumu glabāšanai nepieciešamas bankas. Ja bankas kalpotu vienīgi kā depozitārijs, kam nodot drošā glabāšanā lielāku naudas apjomu, tās prasītu atlīdzību par šo pakalpojumu. Turpretim, ja noguldījuma līguma nosacījumi ļauj aizdot noguldīto fiat naudas sistēma, iespējams saņemt noguldījuma procentus noguldītājs ar bankas starpniecību netieši kļūst par aizdevējuun bankas kļūst par starpniekiem starp naudas noguldītājiem un kredītņēmējiem, aizdevumos izsniedzot noguldījumos piesaistīto naudu.

Banku saistību apliecinājumi izmaksāt noguldīto naudu ir ērtāki norēķinu veikšanai, un aizvien plašākās izmantošanas dēļ ar laiku kļūst par jaunu naudas formu — papīrnaudu, bet materiālās fiat naudas sistēma — par segumu. Rodas t. Šādi veidojusies reprezentatīvā naudas sistēma pašos pamatos ir nestabila — saņemot aizdevumu, arī aizņēmējs pieņem naudu fiat naudas sistēma fiat naudas sistēma, bet vienas seguma vienības noguldīšanas—aizdošanas operācijā ir radies divreiz lielāks segumu reprezentējošo naudaszīmju apjoms, nekā fiziski noguldīts bankā t.

Pašas papīra naudaszīmes ir bankas saistību apliecinājums izmaksāt noguldīto, un noguldījuma darījums ietver bankas saistību neizpildes risku. Spontāni krītoties noguldītāju uzticībai, pieaug pieprasījums pēc seguma, kas neatkarīgi no bankas izsniegto aizdevumu kvalitātes var novest banku līdz maksātnespējai.

ienākumi internetā no 500 peļņa no binārajām opcijām 24 tūkst

Banku krīzes problēmu mazina divpakāpju banku sistēma, kur vienīgā skaidro naudu emitējošā banka ir centrālā banka, kas kalpo kā aizdevējs pārējam banku sektoram, fiat naudas sistēma šis risinājums vienīgi palielina drošības rezervi, nenovēršot seguma deficīta problēmu kā tādu [4].

Divpakāpju banku sistēmā bankas pieņem noguldījumos centrālās bankas emitēto skaidro naudu. Bankām ieviešot t. Attīstoties telekomunikāciju un informācijas elektroniskas glabāšanas un apstrādes tehnoloģijām, līdzīgi kā papīrnauda aizstāja materiālas naudaszīmes, bezskaidrā nauda kļūst par dominējošo norēķinu līdzekli.

Rodas jautājums, kā tehnoloģiskā progresa virzītā tautsaimniecībā naudu, kas no fiziskas preces ir kļuvusi par banku sistēmas sniegtu pakalpojumu, ietekmētu piesaiste kādam materiālam segumam.

Varētu šķist, ka naudaszīmes ar iekšēju vērtību vai to reprezentējošās banknotes veido stiprāku naudas sistēmu, tomēr aiz greznās fasādes slēpjas būtiski sistēmas trūkumi.

  1. FIAT valūtas | astrologuasociacija.lv
  2. Binārās opcijas q opton kā tirgoties
  3. Bitkoins: nākotnes vispasaules valūta vai globālā piramīda? :: Dienas Bizness
  4. Vienkārši un viegli nopelnīt internetā
  5. Naudas vēsture - astrologuasociacija.lv
  6. Nākotne Naudas vēsture Nauda ir kaut kas, ko parasti ir pieņēmusi cilvēku grupa preču, pakalpojumu vai resursu apmaiņai.

Šāda nauda ir ārpus fiat naudas sistēma centrālās bankas kontroles, un centrālās bankas naudas piedāvājums ir atkarīgs no attiecīgā resursa ieguves, neatkarīgi no naudas pieprasījuma tautsaimniecībā. Materiāla seguma naudas sistēmā naudas un par to pirkto preču vērtība būtībā tiek izteikta attiecīgā materiāla vienībās. Ja kādā tautsaimniecības nozarē pieaug pieprasījums pēc izejvielas, kas vienlaikus veido naudas segumu, bet tās ieguves apjoms ir ierobežots, palielinās naudas cena un sarūk piedāvājums [5].

No otras puses, tautsaimniecības dalībnieku pieprasījums pēc bezskaidrās naudas palielina banku sistēmas nestabilitātes risku, jo centrālā banka, saglabājot piesaisti segumam, vienlaikus nespēj brīvi darboties kā pēdējās instances aizdevējs kredītiestādēm un novērst arī iracionālu cēloņu radītas noguldītāju uzticības krīzes.

Kopsavilkums Preču apmaiņa pastāvēja akmens laikmetā, kad radās darba dalīšana. Izstrādājot civilizāciju, mainījās monetārā sistēma. Cilvēki kaltas zelta, sudraba un citu metālu monētas. Taču šo resursu rezerves ir ierobežotas.

No ekonomikas dalībnieku viedokļa naudas vērtība ir tās preču un pakalpojumu pirktspēja. Ja naudas pirktspēja krīt, nav nozīmes, vai naudai ir, vai nav materiāls segums. Materiāls segums negarantē, ka nauda principā ir pasargāta no pirktspējas zaudēšanas jeb inflācijas [6]. Tomēr tautsaimniecības stabilitātei un izaugsmei būtiskāku risku rada apstāklis, ka materiāla seguma naudas sistēmai ir deflācijas un naudas panikas potenciāls. Ja tautsaimniecība tehnoloģiju attīstības un pieejamo resursu apjoma dēļ piedzīvo strauju izaugsmi, palielinās naudas pieprasījums, no kura atpaliek naudas segums un naudas piedāvājums.

Rezultātā tautsaimniecība naudas sistēmas uzbūves dēļ pati sevi žņaudz ar nepiemēroti ciešiem monetārajiem nosacījumiem. Nebeidzams spekulatīvo uzbrukumu cikls segumam nav vienīgais sistēmas trūkums.

Tehnoloģiski attīstītā sabiedrībā materiāla seguma naudas sistēma var radīt abpusēji nelabvēlīgus blakusefektus gan uz naudas piedāvājumu tautsaimniecībai, gan rūpniecības nozarēm, kurās par segumu izmantotais materiāls ir vienkārši izejviela.

opciju konts kā nopelnīt tonnas naudas

Jaunu atklājumu un tehnoloģiju attīstības dēļ par segumu izmantotais materiāls potenciāli var izrādīties grūti aizstājams, un šādā situācijā naudas apjomam būs negatīva korelācija ar attiecīgās nozares izaugsmi. Tirgus cenu, tostarp izejvielu tirgus cenu, galvenā vērtība ir informācija par attiecīgo resursu vērtību, un ar industriju nesaistīts izejvielas kā naudas pieprasījums, kas izkropļo fiat naudas sistēma tirgus cenu [7]var kavēt perspektīvu tehnoloģiju ieviešanu.

Naudas rašanās bezseguma sistēmā Šie ir galvenie apsvērumi, kādēļ naudas sistēmu attīstībā notikusi pāreja uz bezseguma naudas sistēmu, kad centrālā banka vairs nemaina naudaszīmes pret segumu veidojošajiem aktīviem, un turpmāk centrālas bankas emitētā nauda tautsaimniecībā nonāk vienīgi ar kredītiestāžu starpniecību.

BlackRock: Bitcoin popularitāte liecina par naudas atmazgāšanas apjomiem pasaulē Dalies ar šo rakstu

Lai arī bezseguma naudas izmantošanu balsta likumdošanas normas — likumīga maksāšanas līdzekļa statuss un prasības grāmatvedības uzskaitei, kas piešķir bezseguma naudai uzskaites līdzekļa funkcijas, tomēr uzticība naudas sistēmai sakņojas tās pirktspējā.

Bezseguma naudas "segums" ir tautsaimniecībā saražotais preču un pakalpojumu apjoms. Līdz ar to centrālās bankas pamatuzdevums ir, īstenojot monetāro politiku, panākt cenu stabilitāti, kas ir priekšnosacījums tautsaimniecības izaugsmei.

Tehnoloģiju virpulis

Tā kā centrālās bankas turpmāk veic operācijas vienīgi ar kredītiestādēm un valsts kasi, noguldījumu jeb bezskaidras naudas vienīgais avots vairs nav noguldītāju skaidrā nauda, bet naudas rašanās fiat naudas sistēma ir apvērsta. Lai arī no atsevišķu, jo īpaši nelielu, kredītiestāžu skatupunkta, lai paplašinātu kreditēšanu vai veidotu finanšu aktīvu portfeli, joprojām ir svarīga noguldījumu piesaistīšana, banku sistēma kopumā kredītos neizsniedz noguldījumos piesaistīto naudu.

Nelielai kredītiestādei, izsniedzot kredītu, ar naudas izmantošanu saistītie norēķini radīs izejošu kredītiestādes fiat naudas sistēma samazinošu plūsmu, bet banku sistēmā kopumā likviditātes centrālās bankas emitētās naudas apjoms nemainās.

Lielā kredītiestādē ar kredīta izmantošanu saistītie bezskaidras naudas maksājumi daļēji būs iekšējie maksājumi starp dažādiem klientu kontiem, bet kredītiestāžu grupas ietvaros izejošie maksājumi uz citu grupas kredītiestādi nesīs likviditātes sarukumu vienā un kāpumu citā kredītiestādē, kuru var kompensēt grupas ietvaros īstenota kopēja likviditātes pārvaldīšanas politika.

Tāpat ar bezskaidras naudas starpbanku pārskaitījumiem saistītais likviditātes palielinājums vienā un sarukums citā kredītiestādē var tikt līdzsvarots starpbanku naudas tirgū, papildus nepieciešamo likviditāti kredītiestādes var iegūt, izmantojot centrālās bankas monetāros instrumentus [8]. Kredītiestāžu rīcībā esošā centrālas bankas emitētā nauda [9] kalpo kā priekšnosacījums kreditēšanai un rezerve, ja tautsaimniecībā nepieciešama skaidrā nauda, bet ar tautsaimniecības kreditēšanu īstenotā bezskaidras naudas emisija vai arī atturēšanās no kreditēšanas ir kredītiestāžu lēmums.

Skaidrā nauda, kas reiz bija noguldījumu avots, no centrālās bankas tautsaimniecībā var nonākt tikai ar kredītiestāžu starpniecību, kredītiestādēm vispirms emitējot bezskaidru naudu, bet tautsaimniecības dalībniekiem, ja ir nepieciešamība pēc šāda veida norēķinu līdzekļa, bezskaidru naudu apmainot pret skaidro, kuru kredītiestādes iegūst operācijās ar nopirkt bitcoin cenu banku.

Izvēle, kādu naudas formu — skaidro vai bezskaidro naudu — izmantot, ir tautsaimniecības dalībnieku lēmums.

Cik vērta patiesībā ir nauda?

Krītoties pieprasījumam pēc skaidrās centrālās bankas emitētās naudas, kredītiestādēm, izsniedzot jaunus aizdevumus — emitējot jaunu bezskaidru naudu, nepieciešams aizvien fiat naudas sistēma likviditātes apjoms, lai nodrošinātu iespēju pēc pieprasījuma izmaksāt skaidro naudu.

Banku sistēma naudas apjomu galvenokārt palielina, izsniedzot aizdevumus tautsaimniecības dalībniekiem. Bankas, kuras ir precīzāk dēvēt par kredītiestādēm, vairs nav uzņēmumi, kam uzticēt glabāšanā skaidro naudu, bet bezskaidras naudas emitētājas, kurām ir pienākums pieprasījuma gadījumā bezskaidro naudu apmainīt pret skaidro naudu.

Līdzās galvenajam avotam — kreditēšanai — bezskaidras naudas apjoms palielinās, kredītiestādēm no pārējiem tautsaimniecības dalībniekiem pērkot dažādus finanšu aktīvus, investējot pamatlīdzekļos, finansējot citus savas darbības izdevumus un sadalot peļņu. Nauda, kas pirmsākumos bija materiāls priekšmets jeb prece, ir kļuvusi par pakalpojumu, kuru sniedz banku sistēma.

Kā rodas nauda mūsdienu monetārajā sistēmā? Centrālās bankas loma un iespējas

Var rasties priekšstats, ka bezseguma naudas sistēmā, kurā naudas piedāvājumu tautsaimniecībai galvenokārt nodrošina kredītiestāžu izsniegtie aizdevumi, ir nepieciešams nebeidzams kredītu pieaugums, jo pilnai fiat naudas sistēma nokārtošanai, ieskaitot procentus, nepieciešams papildu naudas piedāvājums.

Tomēr šis priekšstats ir maldīgs — procentu maksājumi, kuri samazina emitēto naudas apjomu, vienlaikus kredītiestāžu bilancē palielina peļņas-zaudējumu posteni, savukārt peļņas sadale sistēmā atjauno bezskaidras naudas apjomu. Kredītu-depozītu attiecību ietekmē arī neatgūstamo aizdevumu norakstīšana, kas samazina banku uzkrāto peļņu vai pat daļu no kapitāla, bet bezskaidrā nauda joprojām paliek kredītiestāžu bilancē, t.

Bezskaidras naudas pieaugumu var radīt arī valdības finanšu darbība un kredītiestāžu finansēta valsts parāda pieaugums. Tā kā valsts parāda vērtspapīri to salīdzinoši zemās kredītriska pakāpes un tirgus likviditātes dēļ ir ļoti pieprasīti aktīvi, kredītiestādes ir ieinteresētas veidot šo vērtspapīru portfeli. Lai piedalītos vērtspapīru izsolēs un pirktu vērtspapīrus, kredītiestādēm ir nepieciešama centrālās bankas emitētā nauda — likviditāte, kura, veicot pirkšanas darījumu, no kredītiestāžu kontiem centrālajā bankā tiek ieskaitīta valsts kases kontā.

Savukārt valdības izdevumu rezultātā šī likviditāte atgriežas kredītiestāžu kontos centrālajā bankā, vienlaikus radot jaunu bezskaidru naudu ekonomikas dalībnieku kontos kredītiestādēs.

Ja valdība īsteno ekspansīvu fiskālo politiku, palielinoties valsts parādam un atkārtojoties parāda finansēšanas ciklam, kredītiestāžu bilances saistību pusē aug reālā sektora dalībnieku nauda, bet aktīvu pusē — valsts parādzīmju portfelis.

Ar valdības deficīta kreditēšanu saistīto emisiju centrālā banka netieši var ietekmēt, fiat naudas sistēma pret valsts parāda vērtspapīru ķīlu piedāvāto likviditātes apjomu un palielinot centrālās bankas noteikto pamatlikmi jeb refinansēšanas likmi.

Tomēr, ja, izsniedzot aizdevumus, kredītiestādes dod priekšroku valdības finansēšanai, tas sašaurina privātā sektora kreditēšanu. Tautsaimniecības kreditēšana, kas parastos apstākļos ir primārais naudas rašanās mehānisms, balstās uz privāto iniciatīvu, kura fiat naudas sistēma ekonomiskos stimulos. Nepieciešams kvalificēts kredītu pieprasījums un pieprasījumam atbilstošs naudas piedāvājums, lai tiktu noslēgts darījums.

Pesimistisks nākotnes redzējums par parādsaistību nokārtošanas perspektīvām, aizdevumu neatgūšanas risks, pieņemamās un piedāvātās procentu ucoz pelna naudu neatbilstība u.

Šo problēmu centrālā banka var mīkstināt, palielinot savu valsts parāda vērtspapīru portfeli [10]kas palielina kredītiestāžu likviditāti, palielinot arī bezskaidras naudas apjomu pārējā tautsaimniecībā ja vērtspapīru pārdevējs nav kredītiestāde.