Ieņēmumi internetā kz,


Klienti var prasīt kaut ko vienu, bet likums — noteikt kaut ko citu.

Šie noteikumi attiecas uz visiem pakalpojumiem, kuri ir pieejami CrediWeb® portālā, un tie jāievēro ikvienam CrediWeb® lietotājam.

Grāmatvedis visu laiku staigā pa šauru līniju, jo viņam, maksimāli atbalstot klientu, jāspēj ievērot likumu. Beķere: Galvenais, kas jāsaprot grāmatvežiem, — ir jābūt atbildīgiem, jāpazīst savi klienti un viņu darījumi. Vajadzētu atteikties sadarboties ar klientiem, kas grāmatvedim rada pārāk lielus riskus, kurus viņš nespēj kontrolēt.

ieņēmumi internetā kz

Beķere: Kamēr mums valstī pirmajā vietā būs jautājums nevis par to, kā es varu strādāt godīgi un izdzīvot, bet gan kā es varu nemaksāt nodokļus, nekas nemainīsies. Lavrinoviča: Naudas atmazgāšana no grāmatvedības skatpunkta ir aktuāla gan ārpakalpojumu, gan štata grāmatvežiem.

Beķere: Licencēšana sakārtos tirgu tik daudz, ka licences zaudēšanas iespējas dēļ ārpakalpojumu grāmatvedis baidīsies riskēt ar pretlikumīgām darbībām.

Bet Latvijā eksistē paradokss: likumi ir, taču tos ne katrreiz ievēro. Neviena paskaidrojuma, ko un kā darīt. Tomēr pēdējā gada laikā gan asociācija, gan kontrolējošā institūcija Valsts ieņēmumu dienests VID rīko seminārus un skaidro šos jautājumus. Mēs nevēlamies, lai atkārtojas situācija ar grāmatvedības politiku. Ieņēmumi internetā kz, lai ar iekšējo kontroles sistēmu ir līdzīgi. NILLTPFN likuma prasības ir ļoti augstas, un grāmatveži nereti ir pakļauti lielam riskam, daudzi to neapzinās, tāpēc grāmatvežiem ir jāizprot, ko viņi dara un kādi ir riski.

Lavrinoviča: Ilgu laiku valstī arī nebija institūcijas, kas veidotu metodiskos materiālus un izskaidrotu, ieņēmumi internetā kz ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumiem ir jāveido NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma, kā ar to strādāt. Ārpakalpojumu grāmatveži ir NILLTPFN likuma subjekti, viņiem ir jāveic klientu darījumu analīze un jāziņo, ja pastāv aizdomas par noziedzīgiem finanšu darījumiem.

Tikko teicāt, ka ārpakalpojumu grāmatveži ir pakļauti lielam riskam saistībā ar netīrās naudas atmazgāšanas darījumiem. Beķere: Ārpakalpojumu grāmatveži informāciju bieži vien saņem tad, kad darījumi ir ieņēmumi internetā kz notikuši, un viņi neko citu, izņemot klienta dokumentus, neredz.

KZ Agro, Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

Grāmatvedis jau neiesaistās darījumā, neko nezina par līdzekļu izcelsmi un nevar pārbaudīt, no kurienes nāk nauda. Kad minētās institūcijas sāk izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu, grāmatvedim tiek uzlikts sods par neziņošanu.

Хорошо, - наконец проговорил Ричард.

Taču, ja grāmatvedis ir iedziļinājies un izpētījis darījumu un, viņaprāt, viss ir kārtībā, bet VID uzskata citādi, tad ir iespējama diskusija. Ja grāmatvedis spēj pamatot, kāpēc nav ziņojis, un VID pārliecinās, ka grāmatvedis ir rīkojies savas kompetences un iespēju robežās, tad sods netiek piemērots.

Mūs kā asociāciju uztrauc, ka par neziņošanu tiek sodīts grāmatvedis, nevis tas, kurš reāli veicis darījumu. Kādam grāmatvedim tas var beigties ar prakses slēgšanu. Lavrinoviča: Tipoloģijas ir vispārīgas.

Var būt klients, kuram kāda no pazīmēm ir norma viņa saimnieciskajā darbībā. Katra pazīme ir jāizvērtē. Beķere: Katrs darījums ir jāvērtē pēc būtības. Tipoloģijas dod mums tikai pamatu, uz kā balstīties. Ārpakalpojumu grāmatvedim jāatbild par ziņojuma patiesumu. Lavrinoviča: Jā, protams. Beķere: Latvijas tiesību akti dod ļoti lielu interpretēšanas iespēju.

Būtisks ir jautājums par normatīvu izpratni, izskaidrošanu. Grāmatveži ļoti labi zina tipoloģijas, taču situācijas ir ļoti atšķirīgas. Tāpēc grāmatveži gaida ieņēmumi internetā kz VID skaidrojumus, jo katrs gadījums ir jāvērtē individuāli. Zinu uzņēmumus, par kuriem banka bija ziņojusi VID, bet ieņēmumi internetā kz bija izpētījis visu darījumu, neko aizdomīgu nesaskatīja un par to neziņoja.

Actual data

VID akceptēja šādu grāmatveža pieeju, un sods netika uzlikts. Galvenais, kas ir jāsaprot grāmatvežiem: jābūt atbildīgiem, jāpazīst savi klienti un viņu darījumi. Ir jāizpēta, vai klients un tā darījums ārpakalpojumu grāmatvedim liekas vai neliekas aizdomīgs. Jāpārliecinās par aizdomīguma pazīmēm un jāvērtē, vai šīm klienta darbībām ir pamatojums.

ieņēmumi internetā kz

Tāpat ir jāspēj pamatot savus pierādījumus: kādi soļi tika izpētīti, kāpēc šis darījums nelikās aizdomīgs un nav ziņots VID un FID. Beķere: Jā, tā tas ir. Bet ne jau tikai ārpakalpojumu grāmatveži var tikt neapzināti iesaistīti. Šim riskam ir pakļauti arī iekšējie grāmatveži. Un tā nav grāmatvežu vaina. Grāmatveži neapzinās, ka varētu tikt iesaistīti naudas atmazgāšanas shēmās, jo bieži vien viņiem pat nav iespējas pārbaudīt, vai kāds līgums ir vai nav fiktīvs.

  • Lakstīgalas varianti
  • Dari to, lai nopelnītu naudu
  • Nauda papildus ienākumi
  • KZ AUTO SIA uzņēmuma pārskats | astrologuasociacija.lv

Šajā gadījumā grāmatveži vai nu nesaprot, vai pat nevēlas saprast jautājumus, kas skar naudas atmazgāšanu. Grāmatvedis nesāk pētīt savu klientu, viņš nesaprot, kā tas jādara, un nestrādā ne ar likuma prasībām, ne ar izstrādāto politiku, kas tieši paredz, ka klienta uzraudzībā ir izmantojama uz risku balstīta pieeja.

ieņēmumi internetā kz

Ieņēmumi internetā kz Pēdējos gados ļoti mainās grāmatveža profesija. Vismaz Latvijā ir tāda pieeja. Grāmatvedim tiek uzlikta milzīga atbildība. Līdz ar to izveidojas situācija, ka tie grāmatveži, kuri strādā godprātīgi, savā ziņā kļūst arī neaizsargāti. Proti, atbildīgs grāmatvedis uzliek sev ļoti augstus profesionālos standartus un ievēro visas prasības, kā arī veic papildu pienākumus un lielu darbu, kas nav saistīts tieši ar grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu.

Tas ir liels administratīvais slogs, kas rada arī papildu izmaksas. Tās ir jāsedz, līdz ar to tās tiek iekļautas pakalpojuma cenā. Savukārt klients prasa: kāpēc jūsu pakalpojumi ir tik dārgi? Tāpēc, ka nodrošinām, lai klients gulētu mierīgi, tāpēc, ka ievērojam to, ko prasa valsts, atbildam par to, ko darām, un varbūt izvēlamies nestrādāt ar klientiem, ja riski šķiet pārāk lieli.

VID Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde Visbiežāk pārkāpumi saistīti ar to, ka ne komersantiem, ne to klientiem nebija izstrādāta risku novērtēšanas kārtība, bija nepilnīgi izveidota iekšējās kontroles sistēma, kas nenodrošina pietiekamu klienta izpēti, identifikāciju un ieņēmumi internetā kz labuma guvēja noskaidrošanu.

Kāda situācija ir šogad, vai tiek uzlabota darba kvalitāte? Lavrinoviča: Ārpakalpojumu grāmatvežus mazāk gan nesoda, taču izpratne aug. VID arvien iemācīties bināros variantus veic klātienes pārbaudes, un grāmatvežiem rodas dažādi jautājumi, ar kuriem tie vēršas arī asociācijā. Covid arī mums izjauca ieņēmumi internetā kz plānus, bet dzīve turpinās.

Lauvas tiesa no visām iekasētajām autoratlīdzību summām pērn savākta par muzikālo darbu izmantojumu, kas uzrāda ievērojamu pārsvaru pār citām nozarēm. Seko dramatiskie un audiovizuālie darbi, bet vismazāk atlīdzību iekasēts par vizuālajiem un literārajiem darbiem.

Tagad, kad grāmatveži atgriezīsies no atvaļinājumiem, izskaidrojošo darbu turpināsim. Pēc FID pētījuma datiem, Latvijā izdarīto noziegumu dēļ katru gadu apritē nonāk aptuveni 1,5 miljardi eiro noziedzīgi iegūtu līdzekļu.

Izziņa par uzņēmumu

Kāda šī situācija izskatās no ārpakalpojumu grāmatvežu skatpunkta? Beķere: Te atkal gribētu vērst uzmanību uz to, ka grāmatvedību kārto ne tikai ārpakalpojumu grāmatveži. Pieņemu, ka arī uzņēmumu iekšējiem grāmatvežiem ir informācija par netīrās naudas darījumiem.

Ārpakalpojumu grāmatvežu klienti vairumā gadījumu ir mazie uzņēmumi. Mums nav statistikas, bet būtu interesanti uzzināt, cik lielai daļai no šiem uzņēmumiem, kuri nelegāli iepludina līdzekļus apritē, grāmatvedību kārto ārpakalpojumu grāmatveži. Lavrinoviča: Iekšējiem grāmatvežiem ir pieejams vairāk informācijas. Ārpakalpojumu grāmatvedim atnes dokumentus, darījums jau ir veikts.