Ienākumi no interneta b


VSAA informāciju par elektroniskajām darbnespējas lapām B var iegūt no E-veselības sistēmas tikai tad, kad ir saņemts  personas iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Kā rīkoties, ja vēlas saņemt VSAA pabalstu: Kad ārsts E-veselības sistēmā noslēdzis darbnespējas lapu B, noskaidrojiet tās reģistrācijas numuru.

ienākumi no interneta b

Numurs nepieciešams, lai, izmantojot e-iesniegumu, persona norādītu konkrēto lapu, par kuru vēlas pieprasīt pabalstu, ja ir vairākas. Numurs jānorāda obligāti, kad tiek izmantots iesniegums papīra veidā.

ienākumi no interneta b

Iesniedziet iesniegumu VSAA. Ātrākais ceļš — mājaslapas www.

ienākumi no interneta b

Ja nav iespējams nosūtīt elektroniski, joprojām tiks pieņemti arī personīgi VSAA klientu apkalpošanas centros vai valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros iesniegtie, kā arī pa pastu nosūtītie iesniegumi. Cita ar slimības pabalstiem saistīta noderīga informācija Pabalsts par e-darbnespējas lapu B jāpieprasa 6 mēnešu laikā no pirmās saslimšanas dienas.

Ivars Austers. Sociālā psiholoģija. Kursa ievads

Ja persona VSAA pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu izvēlas aplūkot internetā, ar to var iepazīties interneta vietnē www. Darba devējs E-veselības sistēmā noslēgto darbnespējas lapu redzēs Valsts ieņēmumu dienesta  EDS sistēmā.

ienākumi no interneta b