Iespēju motivācija.


Aptaujā "Kas Jūs pašreizējā darba vietā visvairāk motivē?

iespēju motivācija

Aptauja apstiprina, ka viens no galvenajiem stimulatoriem ir atalgojums un citi finansiāli bonusi, taču tā ir visai īslaicīga motivācija. Darbinieki kļūst arvien dinamiskāki, tāpēc arī darba vietai tādai vajadzētu būt.

Kā nozīmīgs motivators daudziem varētu būt iespēja periodiski strādāt attālināti," aptaujas datus komentē CV Market personāla atlases vadītājs Kristaps Kolosovs. Lai gan šī nianse nav pilnībā atkarīga no vadības, darba devējs var uzlabot iekšējo atmosfēru, biežāk rīkojot kopīgas darbinieku sanāksmes un neformālus pasākumus. Tikmēr saliedēts darba kolektīvs nozīmīgāks ir daiļā dzimuma pārstāvēm, īpaši vecumā līdz 35 gadiem.

iespēju motivācija

Arī mūsdienīga darba vide lielāku lomu iespēju motivācija sieviešu vidū, savukārt stiprā dzimuma pārstāvji par motivāciju darba vietā biežāk uzskata karjeras izaugsmes iespēju motivācija pilnveidošanās iespējas.

Mūsdienīgu darba vidi kā lielāko stimulatoru visbiežāk atzinuši asistēšanas, administrēšanas, kā arī pārdošanas un apkalpojošajā jomā stradājošie. Savukārt iespēju pilnveidoties kursos un citur visvairāk novērtē informāciju tehnoloģiju un E-komercijas nozares darbinieki.

iespēju motivācija

Ārvalstu eksperti uzver - nauda vienmēr būs galvenais stimuls, kādēļ cilvēki strādā un dodas uz darbu, taču ir vēl daudz citu nianšu, kas darba devējam būtu jāievēro, lai motivētu savus padotos. Finanšu padomu portāla "Thebalance.

iespēju motivācija

Ir svarīgi, lai darba devējs saviem darbiniekiem uzticētos, nepārtraukti nekontrolētu un paļautos uz viņu spēju pieņemt pareizus lēmumus. Ne mazāk nozīmīgi ir arī tādi faktori kā savlaicīga uzdevumu sniegšana, vadības lēmumu skaidrošana un izpratnes radīšana par tiem. Būtiska motivācija ir karjeras un izaugsmes iespēju piedāvāšana, komandējumu nodrošināšana.

iespēju motivācija

Kā vienu no lielākajām darba devēju kļūdām eksperti norāda vēlmi pēc pārlieku disciplinētiem un monotomiem darbiniekiem.

No šādiem visbiežāk nav iespējams sagaidīt pašiedvesmu un idejas uzņēmuma attīstībai.

Kāpēc vienā uzņēmumā visi dzīvo kā lielā, laimīgā ģimenē, turpretī otrā notiek nemitīga rotācija un kadru mainība?