Svarīgs LAstrA paziņojums visiem astroloģijas interesentiem!

Trešdiena, 03 aprīlis 2013 10:18
Drukāt PDF

Latvijas Astrologu asociācija aicina nemaldināt izglītības jautājumos

Latvijas astrologu asociācijas (LASTRA) pavasara kopsapulcē tika spriests par nekorektu informāciju un maldināšanu attiecībā uz astroloģiskās izglītības jautājumiem Latvijā. Astroloģiskā izglītība ir interešu, neformālā izglītība un tajā nav iespējams iegūt ne bakalaura, ne maģistra, ne doktora grādu, kā to piedāvā atsevišķas astroloģijas skolas.
Augstākās izglītības informācijas centrā publicētajā Latvijas akreditēto augstskolu un koledžu sarakstā nav nevienas astroloģijas skolas (http://www.aiknc.lv/lv/list.php). Tāpat arī astroloģijas programmas nav akreditēto studiju programmu sarakstā (http://www.aiknc.lv/lv/search.php). Līdz ar to mēģinājumi piedāvāt cilvēkiem bakalaura, maģistra vai doktora grāda iegūšanu astroloģijā ir maldinoši, tostarp arī ārvalstu mācību iestāžu filiālēs – ja tās darbojas Latvijā, tās tiek pakļautas Latvijas likumdošanai.
Arī pasaulē astroloģija nav pieskaitāma pie akadēmiskās izglītības. Ja arī būtu citādāk, tad - jebkurā gadījumā, arī citā valstī iegūts diploms ir Latvijā „jāatzīst” atbilstoši Latvijas likumdošanai. „Izglītības likums” nosaka, ka jāveic ekspertīze. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīze tiek veikta, pamatojoties uz izglītības dokumentu vai akadēmiskos grādus apliecinošo dokumentu īpašnieka, attiecīgo izglītības iestāžu, valsts institūciju, darba devēju vai profesionālo organizāciju iesniegumu. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu, kā arī ārvalstīs iegūtos akadēmiskos grādus apliecinošu dokumentu ekspertīzi veic Akadēmiskās informācijas centrs.
Latvijas Astrologu asociācija aicina nemaldināt attiecībā uz izglītības grādu iegūšanu, kā arī neizmantot zinātniskos grādus, kas nav atzīti likumā noteiktā kārtībā. Tāpat arī asociācija aicina topošos astroloģijas skolu audzēkņus apzināties, ka astroloģija ietilpst interešu izglītības kategorijā.

Latvijas Astrologu asociācijas valdes priekšsēdētāja
Māra Ošuroka
tel. 67898128Latvijas Astrologu asociācijas valdes pārstāve preses jautājumos
Guna Kārkliņa
tel. 28812226


P.S. Relīzes tapšanā konsultāciju un atbalstu sniedza Latvijas Augstākās izglītības padome.