Paziņojums par sertifikāciju

Pirmdiena, 27 aprīlis 2015 11:45
Drukāt PDF

Ar šo paziņojam, ka 2015. gada 15. maija sertifikācijai ir pieteikušies 13 cilvēki, vairāk pieteikumi netiek pieņemti. Maksa par eksāmenu 45 eiro, kas jāpārskaita LAstrA kontā ar norādi – vārds, uzvārds un maksājuma uzdevums  - „sertifikācija” līdz 13. maijam. Eksāmena dati tiks izsūtīti individuāli. Eksāmena laiks katram tiks noteikts līdz 8. maijam. Atgādinām, ka LAstrA valde ir pieņēmusi lēmumu, ka tie, kas nokārto eksāmenu, automātiski kļūst par LAstrA biedriem vismaz uz gadu, lai LAstrA, kas izsniedzot sertifikātu uzņemas atbildību, varētu kontrolēt jauno astrologu darbību un profesionālo līmeni.

LAstrA valde