Latvijas Astrologu asociācijas 2018. gada 19. janvāra ārkārtas biedru kopsapulces protokols

Svētdiena, 04 marts 2018 20:46
Drukāt PDF

Biedrības „ Latvijas Astrologu Asociācija” biedru kopsapulces protokols Nr.1

Rīgā, Murjāņu ielā 7a -23 2018. gada 19.janvārī, plkst. 19.00

Kopsapulcē piedalās: Māra Ošuroka, Agnese Fūrmane, Gundega Kārkliņa, Andris Račs, Santa Pīlāce, Guna Bundule, Žanete Korde, Dace Ozola, Baiba Ralle, Vega Spalviņa, Nadežda Ostapenko.

Sapulces vadītāja: Māra Ošuroka, protokoliste: Santa Pīlāce, balsu skaitīšanas komisija: Baiba Ralle

Ieradušies 11 Latvijas astrologu asociācijas biedri. Nepieciešamais kvorums 48 biedri.

1.​ Šodienas sapulces sasaukšanas iemesls ir ārkārtas sapulce, jo M.Ošuroka aiziet no Lastra valdes vadītājas amata un valdes, kurā darbojusies 18 gadus un to vadījusi 7 gadus. Atkāpšanās iemesls ir aizņemtība un iespējama pārvākšanās uz citu valsti nākotnē. M. Ošuroka atzīst, ka pēdējos 2 gadus nav bijusi aktīva, bet arī valde neko nav darījusi.

2.​ Māras Ošurokas atskaite par 2017. gadā paveikto:

A.Račs 2016. gadā valdes sapulcē bija uzņēmies kārtot jautājumus saistītus ar jauno astrologu sertifikāciju, kļuva par sertifikācijas komisijas vadītāju, bet nekas nenotika, tādēļ 2017.gadā M.Ošuroka pati organizēja sertifikāciju , kurā astrologa sertifikātus ieguva 5 cilvēki.

A.Fūrmanei bija uzticēts komunicēt sociālajos medijos, pimkārt, oficiālajā LAstrA mājas lapā, kā arī FaceBook LAstrA lapā ievietot rakstus, paziņojumus utt. Nekādas darbības nenotika. Sandra Mihailova rakstījusi M.Ošurokai, kāpēc LAstrA mājas lapā nekas nenotiek.

M. Ošuroka izsaka paldies G.Bundulei par līdzdalību Lastra konferences organizēšanā 2016.gadā.

M. Ošuroka rezumē, ka G.Kārkliņa ir pildījusi dotos uzdevumus komunikācijā ar presi.

M.Ošuroka atzīst, ka valdes locekli Santu Pīlāci nav paspējusi iepazīt, jo kopā nav sanācis darboties.

3.​ Māra Ošuroka lūdz 4 valdes locekļiem – Andris Račs, Guna Bundule, Santa Pīlāce, Agnese Fūrmane, kuri vēlas palikt LAstrA valdē sniegt savu vīziju par tālāko darbību, ko A.Račs noraida. Tiek pārkāpti statūtu punkti: 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., kas norāda, ka visiem LastrA biedriem ir tiesības iepazīties ar valdes lēmumiem, rīkojumiem, protokoliem utt.

4.​ Kopsapulce lemj, ka kandidātiem uz valdes locekļa vietu jāiesniedz savs CV un vīzija par LAstrA tālāko darbību un savu devumu valdes sastāvā. Kandidātu pieteikumi jāatspoguļo LAstrA oficiālajā mājas lapā, lai biedri līdz nākamai kopsapulcei, kas nozīmēta 2018. gada 9. februārī, ar tiem varētu iepazīties.

5.​ G. Kārkliņa atkāpjas no valdes locekļa amata, kur 7 gadus darbojās saistībā ar presi. Pēdējo 1.5-2 gadus neesot bijusi īpaši aktīva, kā jau visa valde. Tieši tāpēc G. Kārkliņa rosināja atkāpties visai valdei, bet tiem, kas tomēr grib turpināt, pieteikt savas kandidatūras atkārtoti un nākt klajā ar jaunu konceptu. 4 valdes locekļi – Andris Račs, Guna Bundule, Agnese Fūrmane, Santa Pīlāce nepiekrita atkāpties, kā arī LAstrA biedriem netika dota iespēja balsot par valdes atkāpšanos.

6.​ M.Ošuroka paziņo, ka LAstrA bilance par 2017. gadu tiks nodota elektroniskā deklarēšanas sistēmā. Grāmatvedības un lietvedības dokumenti tiks nodoti jaunajam LAstrA valdes priekšsēdētājam, pēc tā ievēlēšanas. M. Ošuroka informē, ka LAstrA grāmatvede Agrita Stepsone ir iesniegusi atlūgumu. LAstrA biedre Žanete Korde izsaka iespēju, ka nākotnē varētu nodarboties ar LAstrA grāmatvedību.

Kopsapulce nolemj:

1.​ 3 nedēļu laikā līdz 2018.gada 9.februārim ir jāizsludina atkārtota kopsapulce.

2. Aicināt pieteikties aktīvus, Lastra valdē darboties gribošus biedrus.