LastrA valdes vēlēšanas - jauno kandidātu pieteikumi

Otrdiena, 13 marts 2018 12:03
Drukāt PDF

Ivars Zagorskis

Pieteikums


Man ir vairāk kā desmit gadu astrologa-praktiķa pieredze. Kompetences celšanas nolūkā Baltijas Astroloģijas skolā ieguvu astrologa maģistra pakāpi, kura tika veiksmīgi anulēta, šobrīd skaitos kā "sertificēts astrologs"

Prakse: Klientu konsultācijas dažādās jomās. Līdztekus tam darbojos kā bioenerģētiķis-praktiķis.

Pētniecība: Pirmā tēma bija “Ieskats 8 sektoru astroloģijā un latviešu zīmēm tajā”, par ko bija nolasīts referāts ikgadējā biedrības konferencē 04.maijā 2013.gadā.
Uz šo brīdi ir izstrādāta jauna astroloģijas metode horoskopu analīzei, vairākus gadus tiek strādāts pie tēmas par bioenerģētikas klātesamības faktoru noteikšanu un analīzi natālajā kartē, šī metode ļauj daudz precīzāk noteikt indivīda veselības  psiho-somatiskos problēmu cēloņus. Lai to visu varētu realizēt tika uzrakstīta datorprogramma, šobrīd tā darbojas kā betas versija.


1. Uzskatu, ka "sertificēts astrologs" neatspoguļo patieso speciālista kvalitāti un kompetences līmeni, tāpēc ierosinu izveidot astrologu biedrības ietvaros starpskolu instanci, kas ir atbildīga par astrologu kvalifikācijas celšanu un pilnveidošanas iespējām jeb kompetences celšanu.

2. Izveidotās struktūrvienības pamatuzdevums  būtu sadarbībā ar nozares skolu pārstāvjiem izstrādāt normatīvos noteikumus par iepriekšminētā realizāciju un pēc atbilstošiem kritērijiem apstiprināt profesionālās kompetences līmeņus, piemēram, oficiālajā akadēmiskajā gradācijā ir bakalauri, maģistri u.t.t, līdzīgi tas būtu biedrības ietvaros, tikai ar citiem nosaukumiem. Manuprāt,tādi pakāpju līmeņi, veicinātu kvalifikācijas celšanu, gan arī astrologa prestižu sabiedrībā.

3. Ierosinu padomāt par standarta apliecinājuma veidlapu vai apliecību (sertifikātu) LASTRAS biedriem, ko vajadzības gadījumā varētu ierāmēt un izlikt redzamā vietā, tāda ir vispār pieņemtā prakse, nevis nākas pieticīgi samierināties ar bezpersoniski formālu ierakstu kaut kādā excel tabulā, kas lepni tiek dēvēta par LASTRAS sertifikācijas datubāzi (nosaukums mans), šī datubāze varētu būt kā oficiāls dublikāts izsniegtajam apliecinājumam biedrības mājas lapā (ML).

4. Ir priekšlikums garo ML adresi http://astrologuasociacija.lv pārdēvēt par http://lastra.lv vai http://www.lastra.lv, to nav sarežģīti izdarīt, bet interesentiem būtu daudz ērtāk uzklikšķināt 9 simbolus nekā 22 simbolus, "http://www." tiek pievienots automātiski


Jana Reķe

(Sertifikāts Nr.173)

Pieteikums

Vēlos pieteikt savu kandidatūru LASTRA valdes sastāvā. Mani sauc Jana Reķe, esmu LASTRA sertificēta astroloģe un biedre kopš 2015. gada. Attiecīgi no šī gada aktīvi darbojos kā praktizējoša astroloģe un astroloģisko rakstu autore.

Ikdienā konsultējot klientus, diezgan bieži saskaros gan ar pozitīviem, gan negatīviem komentāriem par kolēģu – astrologu darbu. Ja pozitīvie piemēri un atsauksmes priecē, tad negatīvie satrauc, jo uz šī fona var ļoti viegli ieraudzīt, ka katra atsevišķa astrologa darba kvalitāte, profesionālisms un ētika ietekmē arī pārējos šīs nozares profesionāļus un cilvēku vēlmi arī turpmāk vērsties pie astrologa.

Tādēļ esmu pārliecināta, ka šīs nelielās, bet man un jums nozīmīgās nozares darbībai un attīstībai ir vajadzīga zināma vienotība, skaidras vadlīnijas un konsekvence. Šajā jomā ir ļoti daudz kas jau panākts, lielākai daļai sabiedrības ir vismaz priekšstats, daudziem ir arī patiesa un dzīva interese, tomēr vēl joprojām netrūkst māņticības un no tās izrietošā nepieciešamība turpināt izglītot sabiedrību par patiesajām astroloģijas iespējām.

Esmu pārliecināta, ka astroloģija, pirmām kārtām, ir brīnišķīgs instruments ar kuru var palīdzēt sev un otram. Vēlētos, lai par astroloģiju uzzinātu un ieinteresētos aizvien vairāk cilvēku, kurus aizrautu astroloģijas sniegtās pašizziņas iespējas un dzīves ritmu izpēte. Lai to paveiktu, organizācijai, kas apvieno šīs jomas profesionāļus, ir jābūt mūsdienīgai, vienotai savās vērtībās, kā arī savstarpēji atbalstošai nozares iekšienē.

Mans redzējums saistībā ar tālāko LASTRA attīstību ir saistīts:

  1. Mājas lapas izstrāde vai pārveide;
  2. Dinamiskāku LASTRA biedru iesaisti LASTRA mājas lapas satura veidošanā;
  3. Bonusu piedāvājumu izstrāde LASTRA biedriem;
  4. Priekšlikumi astrologu darba kvalitātes uzlabošanai;
  5. LASTRA publiskais tēls un biedru ieinteresētības veicināšana.

No savas puses saskatu, ka varu sniegt pienesumu LASTRA darbības attīstībā un izaugsmē ar sekojošo – esmu pieredzējusi projektu vadītāja jaunu pakalpojumu un interneta risinājumu izstrādē, strādājusi dažādos vadošos administratīvos amatos, maģistra grāds vadībzinātnē, universitātes līmeņa pieredze apmācību vadīšanā un organizēšanā, kā arī ar lielisku ideju ģeneratora talantu.

 

Kristīne Brauna-Tursa

Pieteikums


Juriste, astroloģe, personas datu aizsardzības speciāliste.

Profesionālā izglītība

2003. – sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds tiesību zinātnē (Latvijas Policijas akadēmija),
2006. – profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnē (Biznesa augstskola „Turība”),
2015. – personu datu aizsardzības speciāliste.

no 2015. gada – Latvijas Sertificēto personu datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedre.


Astroloģiskā izglītība

2008 – 2010 – A. Rača astroloģijas skola (klasiskā astroloģija),
2011. – LastrA (Latvijas astrologu asociācija) astrologa sertifikāts Nr. 000144,
2009 – 2013 – Baltijas (Hamburgas) astroloģijas skola (klasiskā un Hamburgas
astroloģija),
2013 – 2016 – Sanktpēterburgas Astroloģijas akadēmija (klasiskā astroloģija)

no 2011. gada – LastrA (Latvijas astrologu asociācija) biedre,
no 2013. gada – InastroS (Starptautiska astrologu asociācija (Kanāda, ASV un Krievija)) biedre.

Priekšlikumi LastrA darbības uzlabošanai:

-       rīkot regulāras LastrA biedru tikšanās, veicinot “atgriezenisko saiti”,

-       slēgtas LastrA biedru grupas izveide, nodrošinot aktuālās uz LastrA biedriem attiecināmās informācijas apriti, aktuālo jautājumu diskusijas u.c.,

-       astroloģijas izglītības pilnveides programmu veicināšana un popularizēšana,

-       astroloģisko pētījumu atbalstīšana un popularizāšana,

-       juridiskā atbalsta sniegšana LastrAi organizatoriskos jautājumos.

 

Žanete Korde ‘

Pieteikums


Esmu konsultējoša astroloģe un astroloģijas kursa lektore dziedniecības skolā „Akvilona”. Ar prieku un regulāri vadu astroloģijas kursus un lasu tematiskas lekcijas Rīgā un citviet Latvijā. Katru gadu veidoju astroloģiskos kalendārus izdevniecībai „Rīgas Viļņi”.  Jau vairākus gadus padziļināti apgūtu psiholoģiju.


Iesaistīšanās kopējos projektos un darbs komandā ir tas, kas mani patiesi aizrauj. Esmu gatava aktīvi piedalīties LASTRA darbības uzlabošanā.

Priekšlikumi:

1.Nodrošināt konsultatīvu atbalstu jaunajiem astrologiem, uzsākot astrologa praksi, no pieredzē bagātākiem kolēģiem.

2.Slēgtas biedru grupas interneta vidē izveide ar tematiskām sadaļām (piemēram – kādus resursus, palīdzību biedrs var piedāvāt, par kādām tēmām ir kompetents rakstīt publikācijas, kādās pētniecības jomās ir gatavs piedalīties u.c.). Dot iespēju aktīviem biedriem iesaistīties kopējā darbā. Atbalstīt biedru iniciatīvas.

3.Uzlabot LASTRA mājas lapas darbību. Viena no iecerēm ir apkopot informāciju par  astroloģijas skolām un visu LASTRA biedru aktivitātēm (konsultants, lektors, specializācija, publikācijas u.c.), lai klientam būtu vienkāršāk atrast sev piemērotāko astrologu vai skolu.

4.Kursa „konsultēšanas prasmes” izveide, kura mērķis uzlabot astrologu darba kvalitāti.

5.Regulāru izglītojošu un izklaides pasākumu organizēšana LASTRA biedriem.

 

Izglītība

Sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību (RPIVA Nr.SAOD-28/16-876)

Psihologs (Sankt-Pēterburgas psihologu, psihoterapeitu un treneru ģildes Attīstošā dialoga un konsultēšanas  skola Nr.533/5)

Eksperts dabas dziedniecības un pašatveseļošanas metožu jomā (SPDzA Nr.DzA 291)

Astrologs  (sertifikāts Nr.150),  LASTRA biedrs (2012.)

2011.-2012. Andra  Rača vēdiskās astroloģijas kurss

2008.-2011. Andra Rača klasiskās astroloģijas skola

Uzņēmējdarbības vadītājs, jurista palīgs, grāmatvedis (biznesa augstskola „Turība”).

Publikācijas

2014.-2018. sadarbība ar žurnāliem „Patiesā dzīve”, „100 labi padomi”, laikrakstu “Rīgas Viļņi” – kalendāri, horoskopi, intervijas. Dzīvesziņas gadagrāmata 2017. www.delfi.lv/orakuls

Dalība dažādos pasākumos

Vispasaules Dziednieku līgas VII zinātniski praktiskajā konferencē (2015.)

„Astroloģijas, mūsdienu medicīnas un dziedniecības sadarbības diapazoni”

Vispasaules Dziednieku līgas VI zinātniski praktiskajā konferencē (2014.)

„Astroloģija veselīgam dzīvesveidam”

Dziedniecības centra ,,Akvilona” vasaras nometnē „Veselo kase 2014”, „Mīti par astroloģiju”.

 

Līga Šīrona

Esmu sertificēta astroloģe ar konsultāciju praksi kopš 2005.gada, organizējusi un vadījusi astrologu vasaras skolas - nometnes no 2009.gada, kopš 2011.gada - astroloģijas skolas CHRONOS dibinātāja un vadītāja. Jau 3 gadus lasu publiskās lekcijas par astroloģijas tēmām. Esmu organizējusi vairākas konferences. Astroloģija ir mans sirdsdarbs, turpinu tajā izglītoties un ar savām zināšanām un degsmi arī dalīties. 

Mani priekšlikumi LAstrA attīstībai: 
1. Esam ar kolēģi Jāni Bēniķi sagatavojuši uzmetumu Latvijas Astroloģijas akadēmijas izveidošanai un saturam, lai nodrošinātu iespēju astrologiem papildināt savas zināšanas un praksi arī pēc pamata izglītības iegūšanas. Vēlos šajā projektā iesaistīt arī LAstrA un citus astrologus, lai izveidotu patiesi spēcīgu un vispusīgu izglītības iestādi. 
2. Ierosinu pārskatīt esošos sertifikācijas kārtību, pielīdzinot šo sertifikātu prasības pasaules praksei un sadalot pa kategorijām. 
3. Turpināt darbu pie astroloģijas un starpdisciplīnu konferencēm, semināriem un lekcijām, piesaistot arī starptautiskus lektorus. 
4. Veidot LAstrA kā plaši pieejamu organizāciju, kura atvērta dažādiem astroloģijas virzieniem, veicinot sadarbību un cieņpilnas attiecības starp speciālistiem.

5. Meklēt sadarbības iespējas ar citu valstu un pasaules astrologu organizācijām.