Kā tiek aprēķināta opcija


Elementu savienošana Kā tiek aprēķināta opcija Elementu savienošana izmanto divus slāņus. Rīks Elementu savienošana apvieno viena elementa atribūtus ar cita elementa atribūtiem, atkarībā no telpiskajām, laika un atribūtu saistībām vai kādām no šo triju faktoru kombinācijām. Rīks nosaka visus ievades elementus, kas atbilst kā tiek aprēķināta opcija savienojuma nosacījumiem, un savieno otro ievades slāni ar pirmo ievades kā tiek aprēķināta opcija.

Pēc izvēles varat savienot visus elementus ar atbilstošajiem elementiem vai izveidot atbilstošo elementu kopsavilkumu. Rīku Elementu savienošana var lietot punktiem, līnijām, laukumiem un tabulām. Lai izveidotu laika savienojumu, jūsu ievades datos ir jābūt aktivizētam laikam, savukārt, lai izveidotu telpisko savienojumu, jūsu datiem ir jābūt ģeometrijai. Izvēlēties mērķa slāni Slānis, kam atribūti no savienojuma slāņa tiks pievienoti tā tabulā.

Lai veiktu analīzi, izmantojot telpisko saistību Tuvu, ir nepieciešama projicētā kā tiek aprēķināta opcija sistēma. Varat iestatīt Apstrādes koordinātu sistēmu Analīzes darba vidē.

kā tiek aprēķināta opcija

Ja kā apstrādes koordinātu sistēmu neesat iestatījis projicēto koordinātu sistēmu, saņemsiet pamudinājumu to iestatīt, veicot darbību Analīzes veikšana. Papildus slāņa nepieciešams marķieris kartē varat izvēlēties Pārlūkot slāņus nolaižamā saraksta apakšā, lai saturā atrastu Big Data koplietojuma datu kopu vai elementu slāni.

Izvēlēties slāni, ko savienot ar mērķa slāni Savienojuma slānis ar atribūtiem, kas tiks pievienoti mērķa slānim. Izvēlēties savienošanas darbību Šī darbība nosaka, kādas darbības tiks veiktas kā tiek aprēķināta opcija mērķa un savienojuma slāņiem izvadē, ja vairākiem savienojuma elementiem ir viena un tā pati saistība ar slāni, kuram tiek pievienoti uzticamas bināro opciju tirdzniecības stratēģijas. Varat izvēlēties kādu no divām savienojuma darbībām: Savienot vienu ar vienu — izmantojot šo opciju, tiks izveidots katram pievienotajam elementam atbilstošo elementu kopsavilkums.

Savienot vienu ar vairākiem — izmantojot šo opciju, visi atbilstošie elementi tiks pievienoti savienojamajam slānim. Piemērs: pieņemsim, ka vēlamies atrast lielveikalus 2 kilometru attālumā no tirgus. Šajā gadījumā slānim, kuram tiek pievienoti elementi, ir viens elements, kas atbilst tirgum, un pievienojamie elementi atbilst vietējiem pārtikas preču veikaliem, kuriem ir dažādi atribūti, piemēram, gada pārdošanas rādītāji.

kā tiek aprēķināta opcija

Izmantojot rīku Elementu savienošana, tiek konstatēts, ka pieci pārtikas preču veikali atbilst šiem kritērijiem. Ja ir norādīta savienojuma darbība Savienot vienu ar vairākiem, rezultātā tiks iegūti pieci elementi, un katra rindiņa atbildīs tirgum un lielveikalam. Ja ir norādīta saistība Savienot vienu ar vienu, tiks iegūts viens elements, kas atbilst tirgum, un kopsavilkums ar lielveikalu informāciju, piemēram, skaits 2 un citi statistikas dati, piemēram, ikgadējo pārdošanas rādītāju summa. Izvēlēties vienu vai vairākus savienojumus Jūs varat kā tiek aprēķināta opcija vienu, divus vai trīs savienojuma veidus.

 • Bināro opciju signāla robots
 • Piemērs, kā nopelnīt naudu
 • Prognozes izveide programmā Excel darbam ar Windows - Excel
 • Mazāk Ja jums ir vēsturiski dati, varat tos izmantot, lai izveidotu prognozi.
 • PVN kodu visas summas un intervāla aprēķināšanas opcijas - Finance | Dynamics | Microsoft Docs
 • Formulu aprēķināšana un pārrēķināšana pārlūkprogrammas darbgrāmatās - SharePoint
 • Lai aprēķinātu opcijas prēmijas lielumu Jums ir jāievada sekojoši dati: Current Price Tekošā cena — tā ir pamataktīva underlying asset cena attiecīgajā valūtā.

Ir pieejami tālāk nosauktie savienojumu veidi: Telpiskais — izmanto norādīto telpisko saistību, lai savienotu elementus. Lai izmantotu šo veidu, abiem slāņiem ir jābūt ģeometrijai. Laika — izmanto norādītu laika saistību, lai savienotu elementus.

Office atbalsts beidzās Jaunināt tūlīt Varat izmantot formulas darbgrāmatā pārlūkprogrammā tieši tāpat, kā varat tās izmantot programmā Excel.

Lai izmantotu šo veidu, abos slāņos ir jābūt aktivizētam laikam. Atribūtu — savieno elementus, balstoties uz vienādiem laukiem. Izvēlēties telpisko saistību Telpiskā saistība, kas noteiks, vai elementi tiks savienoti.

Pieejamās saistības ir atkarīgas no ievades elementos izmantotās ģeometrijas veida punkti, līnijas, laukumi.

Opciju kalkulators - Swedbank

Pieejamās saistības iekļauj sekojošās: Šķērso — elementi tiks saskaņoti, ja tie cits citu šķērso. Atbilst — elementi tiks saskaņoti, ja tiem ir vienāda ģeometrija. Tuvu — elementi tiks saskaņoti, ja tie atrodas norādītajā attālumā cits no cita. Mērķa slānim ir jābūt plānotajā koordinātu sistēmā, vai apstrādes telpiskā atskaite ir jāiestata uz plānoto koordinātu sistēmu, izmantojot Analīzes darba vidi, ja tiek izmantota telpiskā saistība Tuvu.

Satur — elementi tiks saskaņoti, ja slānis, ar kuru tiek veidots savienojums, ir iekļauts kā tiek aprēķināta opcija elementos. Iekšpusē — elementi tiks saskaņoti, ja slānis, ar kuru tiek veidots savienojums, atrodas savienojuma elementu iekšpusē. Pieskaras — elementi tiks saskaņoti, ja kā tiek aprēķināta opcija ir robeža, kas pieskaras elementam, ar kuru tiek veidots savienojums. Krustojas — elementi tiks saskaņoti, ja to kontūras krustojas. Daļēji apklāj — elementi tiks saskaņoti, ja tie cits citu spēja ātri nopelnīt naudu apklāj.

Šis attālums norāda rādiusu, kas tiek lietots telpiskai tuvuma saistībai. Pieņemsim, ka jums ir datukopa, kas atbilst kodolspēkstacijai, un datukopa, kas atbilst dzīvesvietām.

Jūs varat iestatīt 1 kilometra tuvuma attālumu, lai atrastu namus 1 kilometra attālumā no kodolspēkstacijas. Izvēlēties pagaidu saistību Laika saistība, kas noteiks, vai elementi tiks savienoti. Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja abos slāņos ir aktivizēts laiks, un pieejamās saistības ir atkarīgas no laika veida tūlītējs vai intervālakas tiek izmantots ievades elementiem.

Pieejamās saistības iekļauj sekojošās: Atbilst — elements tiks saskaņots, ja pirmais elements atbilst otrajam elementam.

Ir atbilstošs — elements tiks saskaņots, ja otrais elements atbilst pirmajam elementam.

Opciju kalkulators

Daļēji pārklāj — elements tiks saskaņots, ja pirmais elements daļēji pārklāj otro elementu. Ir daļēji pārklāts — elements tiks saskaņots, ja otrais elements daļēji pārklāj pirmo elementu. Laikā — elements tiks saskaņots, ja pirmais elements norisinās otrā elementa laikā. Kā tiek aprēķināta opcija elements tiks saskaņots, ja pirmais elements satur otro elementu.

Ir vienāds — elements tiks saskaņots, ja pirmais elements ir vienāds ar otro elementu. Beidz — elements tiks saskaņots, ja pirmais elements beidz otro elementu. Tiek beigts — elements tiks saskaņots, ja otrais elements beidz pirmo elementu.

Formulu aprēķināšana un pārrēķināšana pārlūkprogrammas darbgrāmatās

Sāk — elements tiks saskaņots, ja pirmais elements sāk otro elementu. Tiek sākts — elements tiks saskaņots, ja otrais elements sāk pirmo elementu. Šķērso — elementi tiks kartēti, ja to laiki jebkādā veidā šķērso cits citu.

kā tiek aprēķināta opcija

Tuvu — elementi tiks savienoti, ja tie atrodas tuvu cits citam, ko nosaka norādīts laiks. Šis laika attālums norāda laika rādiusu, kas tiek lietots saistībai tuvu laikā.

Piemērs: jums ir ūdens satiksmes negadījumu slānis un viesuļvētras GPS maršrutu slānis. Jūs varat meklēt ūdens satiksmes negadījumus noteiktā attālumā no viesuļvētras maršrutiem telpā 1 kilometrs un laikā 5 stundas.

Punktu sakopošana Šis rīks darbojas ar punktu elementu slāni un apgabala elementu slāni. Vispirms tiek noteikts, kuri punkti ietilpst katrā laukumā. Pēc tam, kad ir noteikta punktu skaita apgabalā telpiskā attiecība, tiek aprēķināta un piešķirta statistika par visiem punktiem laukumā. Visvienkāršākā statistika ir punktu skaits laukumā, bet jūs varat iegūt arī citu statistiku. Pieņemsim, ka jums ir kafijas veikalu izvietojuma punktu elementi un apgabala laukumu elementi un jūs vēlaties apkopot kafijas pārdošanas apjomus apgabalā.

Tā rezultātā ūdens satiksmes negadījumi tiks savienoti ar viesuļvētrām, kas notika tuvu telpā un laikā. Izvēlēties laukus, kam jāsakrīt Šī saistība saskaņo lauka vērtības vienā slānī ar lauka vērtībām citā slānī. Pievienot statistiku pēc izvēles Ja savienojuma darbība ir Savienot vienu ar vienu, varat aprēķināt savienoto elementu statistiku.

Pēc noklusējuma tiks aprēķināta visa statistika. Varat aprēķināt apkopoto elementu statistiku.

Plašāku informāciju par šīm izmaiņām skatiet Dynamics  licencēšanas rokasgrāmatā. Šajā raksta ir aprakstītas lauka Aprēķina metode opcijas, kas attiecas uz PVN kodiem, un izskaidrots kā tiek aprēķināts intervālu un visu summu PVN.

Skaitļu laukos iespējams aprēķināt šādas vērtības: Skaits — aprēķina vērtību, kas nav nulle, skaitu. To var lietot ciparu laukiem un virknēm. Summa — katra lauka skaitlisko vērtību summa. Vidējais — vidējā skaitliskā vērtība.

Minimums — ciparu lauka minimālā vērtība. Maksimums — ciparu lauka maksimālā vērtība. Diapazons — ciparu lauka diapazons. To aprēķina, minimālo vērtību atņemot no maksimālās vērtības.

kā tiek aprēķināta opcija

Novirze — maršruta ciparu lauka novirze. Standarta novirze — ciparu lauka standarta novirze. Virkņu laukos iespējams aprēķināt šādas vērtības: Skaits — virkņu, kas nav nulle, skaits. Šī statistika ir nejaušs virknes vērtības paraugs norādītajā laukā.

Jebkāda statistika tiek aprēķināta no vērtībām, kas nav nulle. Rezultātu slānī ir ietverts jauns lauks par katru aprēķināto statistiku. Jebkurus statistikas datus var pievienot, izvēloties atribūtu un statistikas datus.

kā tiek aprēķināta opcija

Rezultātu slānī ir ietverti jauni lauki par katru aprēķināto statistiku. Izvēloties atribūtu un statistikas datus, jebkurš daudzums satistikas datu var tikt pievienots.

Izveidot izteiksmi, lai apvienotu elementus pēc pēc izvēles Lieto nosacījumu norādītiem laukiem. Tikai elementi ar laukiem, kas atbilst šiem nosacījumiem, tik savienoti. Lai to paveiktu, lietojiet savienojuma nosacījumu target. Savienojuma nosacījumus var lietot, izmantojot izteiksmju kalkulatoru.

Vairumā gadījumu rezultāti jāglabā laika un telpas datu krātuvē, kas tiek darīts pēc noklusējuma. Dažos gadījumos noderīga opcija ir saglabāt rezultātus saistītajā datu krātuvē.

Iemesli rezultātu glabāšanai saistītajā datu krātuvē: Lai izmantotu rezultātus portālu sadarbībā ar portālu. Lai aktivizētu sinhronizācijas iespējas ar rezultātiem.

 1. Должен же найтись во всей биологической магии какой-нибудь способ пощадить .
 2. Kā šodien nopelnīt daudz naudas
 3. Kā nopelnīt naudu internetā skaties video
 4. Она-то не сомневалась, что раз уж октопауки легко исцелили ее, проблему Бенджи они решат столь же непринужденно.
 5. Bezriska stratēģijas binārām opcijām

Saistīto datu krātuvi nevajadzētu izmantot tad, ja ir sagaidāms, ka palielināsies GeoAnalytics rezultātu apjoms, kā arī ir vajadzīgs izmantot telpas un laika big data krātuves iespējas, lai rīkotos ar lielu datu apjomu. Rezultātu slāņa nosaukums Šis ir slāņa nosaukums, kas tiks izveidots sadaļā Mans Saturs un pievienots kartei.

Noklusējuma nosaukums ir balstīts uz rīka nosaukumu un ievades slāņa nosaukumu. Ja slānis jau pastāv, rīks nedarbosies. Lietojot Saglabāt rezultātus nolaižamajā kā tiek aprēķināta opcija, jūs varat norādīt nosaukumu mapē Mans saturs, kur tiks saglabāti rezultāti.