Ko nozīmē segtais variants


Ievads transfertcenu piemērošanā.

ko nozīmē segtais variants

Transfertcenu ABC! Foto: Wikimedia commons Ceturtdien, Likumprojekts nosaka segto obligāciju programmas emisijas tiesisko ietvaru un nodrošina ieguldītāju un segto obligāciju kreditoru aizsardzību.

Šobrīd šo jomu regulē Hipotekāro ķīlu zīmju likumskas ir novecojis, jo Latvijā hipotekāro ķīlu zīmes pēdējo reizi apgrozībā bija Hipotekāro ķīlu zīmju likumā iztrūkst vairāki būtiski elementi, piemēram, noteikto atbilstīgo aktīvu prasības, regulējums pārrobežu darījumiem, tai skaitā par kredītiestāžu iespējām veidot kopīgu seguma portfeli Baltijas valstu mērogā, regulējums par seguma aktīvu nošķiršanu, par seguma portfeļa uzrauga darbību, prasības informācijai ieguldītājiem un citi nosacījumi.

ko nozīmē segtais variants

Baltijas segto obligāciju ietvars tiek veidots, harmonizējot nacionālo normatīvo regulējumu starp trim valstīm un saskaņojot būtiskākos elementus, lai būtu iespējams seguma portfelī apvienot banku aktīvus no trim valstīm. Segtās obligācijas ir vērtspapīru veids, ko emitē kredītiestādes un kas ir nodrošinātas ar norobežotu aktīvu kopumu tradicionāli ar nekustamā īpašuma aktīviemuz ko segto obligāciju ieguldītājiem ir prasījuma tiesības.

ko nozīmē segtais variants

Segtās ko nozīmē segtais variants ir nozīmīgs un efektīvs ilgtermiņa finansējuma avots Eiropas bankām. Segtās obligācijas veicina hipotekāro kredītu un publiskā sektora aizdevumu finansējumu, tādējādi atbalstot aizdevumus plašākā nozīmē.

Likumprojektu vēl skatīs Ministru kabinets un Saeima. Kļūda rakstā?

ko nozīmē segtais variants

BilancePLZ ir specializēts portāls, kas sniedz visaktuālāko informāciju par jaunumiem grāmatvedībā, nodokļos, likumdošanā un personāla jautājumos no praktizējošiem grāmatvežiem, revidentiem un citiem augstas klases finanšu ekspertiem.