Kurš nodarbojas ar iespējām, Aktualitātes - Sports


kurš nodarbojas ar iespējām kā iemācīties tirgot turbo opcijas

Kurš nodarbojas ar iespējām nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija Mērķis Sniegt zināšanas par medicīnisko kontroli sportā, iespējamajām veselības problēmām un to novēršanas iespējām personām, kas nodarbojas ar sportu, par fiziskā un funkcionālā stāvokļa novērtēšanu sportā.

Priekšzināšanas Anatomijā, fizioloģijā, sporta pedagoģijā, kinezioloģijā Rezultāti Zināšanas Izpratīs medicīniskās kontroles nozīmi dažādām cilvēku grupām, kas nodarbojas ar fiziskiem vingrinājumiem un sportu, spēs raksturot fiziskās attīstības un sagatavotības rādītājus, to noteikšanas metodes, zinās sportam raksturīgākās traumas, spēs raksturot sporta traumu riska faktorus un to novēršanas iespējas, spēs raksturot sportā sastopamos patoloģiskos stāvokļus, izpratīs vides ietekmes nozīmi.

Prasmes Spēs novērtēt ar veselību saistītos fiziskās sagatavotības rādītājus un veidot ieteikumus to uzlabošanai, spēs atpazīt un izvērtēt biežāk sastopamos sporta traumu un veselības riska faktorus un veidot ieteikumus to novēršanai.

kurš nodarbojas ar iespējām localbitcoins tīkls nedarbojas

Kompetences Spēs novērtēt un izskaidrot esošos ar veselību saistītos fitnesa rādītājus un sniegt ieteikumus saviem klientiem, kas nodarbojas ar sportu veselības veicināšanas nolūkos, par fiziskās sagatavotības uzlabošanas iespējām, par sporta traumu un citu patoloģisko stāvokļu mazināšanas iespējām; savā darbā atpazīs un spēs veikt pasākumus sporta traumu riska mazināšanai.

Plānojums Plānošanas periods