Uzņemšana un biedri

Drukāt PDF

LAstrA biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi.

Par LAstrA biedru var būt fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, neatkarīgi no profesijas nodarbošanās un izglītības. LAstrA biedram ir jāatbalsta Asociācijas mērķus un jāatzīst tās statūti.
Lai kļūtu par LAstrA biedru, LAstrA Valdē ir jāiesniedz rakstveida iesniegums (paraugs šeit). LAstrA Valde izskata iesniegumu tuvākajā Valdes sēdē un paziņo savu lēmumu iesniedzējam. Valdes lēmums nav jāmotivē un tas nav pārsūdzams.
Ja LAstrA Valde ir uzņēmusi iesniedzēju par biedru, tam jāsamaksā biedru nauda par pirmo ceturksni.
LAstrA Valde var izslēgt biedru no LAstrA, ja viņš pārkāpj šos statūtus vai ar savu darbību kaitē LAstrA interesēm, mērķa un uzdevumu sasniegšanai. Valdes lēmums nav jāmotivē un tas nav pārsūdzams.

Latvijas Astrologu asociācijas biedri:


Agnese Fūrmane

Aija Austruma

Ainārs Sviķis

Akvelīna Līvmane

Anda Rēvalde

Andris Račs

Anita Amantova

Anita Brasliņa

Anita Zīle

Anna Doze

Atis Grundmanis

Baiba Gulbe

Baiba Ralle

Dace Ozola

Dagnija Daudiša

Daiga Klūģe

Džineta Skrinda

Elīna Helmane-Orlova

Evija Bāre

Gaļina Svedberga

Gints Laipnieks

Guna Bundule

Guna Rimbeniece

Gundega Kārkliņa

Gundega Možeika

Ilgonis Irbe

Ilmārs Lancenieks

Ilva Kravale

Ilze Strauta

Ināra Kupica

Indra Jēkabsone

Indra Saukāne

Inese Krēgere

Inga Henilāne

Inga Kondrāte

Inta Edžiņa

Ivars Krampis-Vanags

Ivars Zagorskis

Ivo Puriņš

Ivonna Dzelme

Jana Appena

Jana Reķe

Jānis Bēniķis

Jānis Caune

Jānis Rozenvalds

Jānis Skrūzkalns

Jānis Valkovskis

Jolanta Ģelze Gelša

Jolanta Krūmiņa

Juris Biršs

Juris Galejs

Kaija Zemberga

Kaspars Mucenieks

Krista Jankovska

Kristīne Balode

Kristīne Bērziņa

Kristīne Brauna - Tursa

Kristīne Kleinberga-Ankrava

Laila Šulce

Lidija Zvereva

Linda Kļaviņa

Linda Kurmis

Linda Krāģe

Līga Mellupa

Līga Šīrona

Lolita Mališčica

Lūcija Andžāne

Maija Krafte

Maija Muižniece

Maija Tropa

Marija Rebinova

Marita Tama

Marta Zīlīte

Māra Ošuroka

Mārtiņš Zuntners

Modra Kiršentāle

Nadežda Ostapenko

Normunds Apinis

Raimonds Feldmanis

Ronalds Kalniņš

Sandra Mihailova

Sandra Tofere

Santa Pīlāce

Santa Vilciņa

Solveiga Linda Remese

Taiga Putniņa

Tajana Erdinča

Uģis Riekstiņš

Valērijs Babajevs

Valija Valeine

Vega Spalviņa

Veldze Aleksandrova

Verners Straupe

Vita Fīrere

Vita Rudzīte

Zanda Redāla

Zane Bimšteina

Žanete Korde



Jūsu ērtībai biedru naudu un ziedojumus maksājiet arī internetā.

LAstrAi atvērts bankas konts:AS Swedbanka, konta. nr. LV31HABA0551012996392

 

Latvijas Astrologu asociācija
Reģ. Nr. .40008050885

 1. Agnese Fūrmane

 2. Aija Austruma

 3. Ainārs Sviķis

 4. Akvelīna Līvmane

 5. Anda Rēvalde

 6. Andris Račs

 7. Anita Amantova

 8. Anita Brasliņa

 9. Anita Zīle

 10. Anna Doze

 11. Atis Grundmanis

 12. Baiba Gulbe

 13. Baiba Ralle

 14. Dace Ozola

 15. Dagnija Daudiša

 16. Daiga Klūģe

 17. Džineta Skrinda

 18. Elīna Helmane-Orlova

 19. Evija Bāre

 20. Gaļina Svedberga

 21. Gints Laipnieks

 22. Guna Bundule

 23. Guna Rimbeniece

 24. Gundega Kārkliņa

 25. Gundega Možeika

 26. Ilgonis Irbe

 27. Ilmārs Lancenieks

 28. Ilva Kravale

 29. Ilze Strauta

 30. Ināra Kupica

 31. Indra Jēkabsone

 32. Indra Saukāne

 33. Inese Krēgere

 34. Inga Henilāne

 35. Inga Kondrāte

 36. Inta Edžiņa

 37. Ivars Krampis-Vanags

 38. Ivars Zagorskis

 39. Ivo Puriņš

 40. Ivonna Dzelme

 41. Jana Appena

 42. Jana Reķe

 43. Jānis Bēniķis

 44. Jānis Caune

 45. Jānis Rozenvalds

 46. Jānis Skrūzkalns

 47. Jānis Valkovskis

 48. Jolanta Ģelze Gelša

 49. Jolanta Krūmiņa

 50. Juris Biršs

 51. Juris Galejs

 52. Kaija Zemberga

 53. Kaspars Mucenieks

 54. Krista Jankovska

 55. Kristīne Balode

 56. Kristīne Bērziņa

 57. Kristīne Brauna - Tursa

 58. Kristīne Kleinberga-Ankrava

 59. Laila Šulce

 60. Lidija Zvereva

 61. Linda Kļaviņa

 62. Linda Kurmis

 63. Linda Krāģe

 64. Līga Mellupa

 65. Līga Šīrona

 66. Lolita Mališčica

 67. Lūcija Andžāne

 68. Maija Krafte

 69. Maija Muižniece

 70. Maija Tropa

 71. Marija Rebinova

 72. Marita Tama

 73. Marta Zīlīte

 74. Māra Ošuroka

 75. Mārtiņš Zuntners

 76. Modra Kiršentāle

 77. Nadežda Ostapenko

 78. Normunds Apinis

 79. Raimonds Feldmanis

 80. Ronalds Kalniņš

 81. Sandra Mihailova

 82. Sandra Tofere

 83. Santa Pīlāce

 84. Santa Vilciņa

 85. Solveiga Linda Remese

 86. Taiga Putniņa

 87. Tajana Erdinča

 88. Uģis Riekstiņš

 89. Valērijs Babajevs

 90. Valija Valeine

 91. Vega Spalviņa

 92. Veldze Aleksandrova

 93. Verners Straupe

 94. Vita Fīrere

 95. Vita Rudzīte

 96. Zanda Redāla

 97. Zane Bimšteina

 98. Žanete Korde