Uzņemšana un biedri

Drukāt PDF

LAstrA biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi.

Par LAstrA biedru var būt fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, neatkarīgi no profesijas nodarbošanās un izglītības. LAstrA biedram ir jāatbalsta Asociācijas mērķus un jāatzīst tās statūti.
Lai kļūtu par LAstrA biedru, LAstrA Valdē ir jāiesniedz rakstveida iesniegums (paraugs šeit). LAstrA Valde izskata iesniegumu tuvākajā Valdes sēdē un paziņo savu lēmumu iesniedzējam. Valdes lēmums nav jāmotivē un tas nav pārsūdzams.
Ja LAstrA Valde ir uzņēmusi iesniedzēju par biedru, tam jāsamaksā biedru nauda par pirmo ceturksni.
LAstrA Valde var izslēgt biedru no LAstrA, ja viņš pārkāpj šos statūtus vai ar savu darbību kaitē LAstrA interesēm, mērķa un uzdevumu sasniegšanai. Valdes lēmums nav jāmotivē un tas nav pārsūdzams.

Latvijas Astrologu asociācijas biedri:

 1. Agnese Fūrmane
 2. Aija Austruma
 3. Ainārs Sviķis
 4. Akvelīna Līvmane
 5. Alla Bilde
 6. Alla Suhodolska
 7. Anda Rēvalde
 8. Andris Račs
 9. Anita Amantova
 10. Anita Brasliņa
 11. Anita Jukša
 12. Anita Zīle
 13. Anna Doze
 14. Artūrs Biezais
 15. Atis Grundmanis
 16. Baiba Gulbe
 17. Baiba Rača
 18. Baiba Ralle
 19. Dace Ozola
 20. Daiga Klūģe
 21. Dita Blūma-Balinska
 22. Džineta Skrinda
 23. Dzintra Goba
 24. Elīna Pinne
 25. Eva Galeja
 26. Evija Bāre
 27. Gaļina Svedberga
 28. Gints Laipnieks
 29. Gita Priede
 30. Guna Bundule
 31. Guna Rimbeniece
 32. Gundega Kārkliņa
 33. Gundega Možeika
 34. Ilgonis Irbe
 35. Ilmārs Lancenieks
 36. Ilva Kravale
 37. Indra Jēkabsone
 38. Inese Mata
 39. Inga Henilāne
 40. Inga Kondrāte
 41. Inta Edžiņa
 42. Inta Grīnvalde
 43. Ivars Krampis
 44. Ivars Zagorskis
 45. Jānis Bēniķis
 46. Jānis Caune
 47. Jānis Rozenvalds
 48. Jānis Skrūzkalns
 49. Jānis Valkovskis
 50. Jānis Vilciņš
 51. Jolanta Ģelze Gelša
 52. Jolanta Krūmiņa
 53. Juris Biršs
 54. Krista Jankovska
 55. Kristīne Balode
 56. Kristīne Brauna - Tursa
 57. Kristīne Kalnača
 58. Laila Šulce
 59. Larisa Naumova
 60. Larisa Žogota
 61. Lāsma Spāģe
 62. Lidija Zvereva
 63. Līga Līce
 64. Līga Šīrona
 65. Linda Ceriņa
 66. Līva Krauze
 67. Lolita Mališčica
 68. Lūcija Andžāne
 69. Maija Muižniece
 70. Māra Ošuroka
 71. Marta Zīlīte
 72. Mārtiņš Zuntners
 73. Modra Kiršentāle
 74. Nadežda Ostapenko
 75. Normunds Apinis
 76. Raimonds Feldmanis
 77. Ronalds Kalniņš
 78. Sandra Krēgere
 79. Sandra Mihailova
 80. Sandra Tofere
 81. Santa Pīlāce
 82. Solveiga Linda Remese
 83. Taiga Putniņa
 84. Tajana Višņevska - Marčuka
 85. Uģis Riekstiņš
 86. Uldis Čakāns
 87. Valērijs Babajevs
 88. Valija Valeine
 89. Vega Spalviņa
 90. Verners Straupe
 91. Vita Fīrere
 92. Vita Rudzīte
 93. Zanda Redāla
 94. Žanete Korde

Jūsu ērtībai biedru naudu un ziedojumus maksājiet arī internetā.

LAstrAi atvērts bankas konts:
AS Swedbanka, konta. nr. LV31HABA0551012996392
Latvijas Astrologu asociācija
Reģ. Nr. .40008050885