Izglītība

Drukāt PDF

Latvijas Astrologu asociācijas Valdes sēdes

LĒMUMSRīgā, Stabu iela 63Mācību materiāla apgūšana notiek, noklausoties teorētiskās lekcijas, piedaloties praktiskajos darbos, kā arī iepazīstoties ar radniecīgām disciplīnām fakultatīvajās nodarbībās.

Pamatprogramma

Kopējais stundu skaits 288h (teorija, prakse un fakultatīvās nodarbības), tajā skaitā teorētiskās nodarbības ne mazāk kā 200h.
Kopējais stundu skaits 144h, tajā skaitā teorētiskās nodarbības ne mazāk kā 90h.

 1. Ievads- astroloģijas vēsture, okultisms, reliģija, astrologs un ētika - 2h
 2. Astronomija - 4h
 3. Stihijas un krusti - 12h
 4. Zodiaka zīmes - 6h
 5. Planētu koordināšu aprēķināšana - 4h
 6. Planētas - 30h
 7. Valdījums un planētu spēka novērtējums - 4h
 8. Dispozīcijas ķēdītes - 4h
 9. Planētas zīmēs - 8h
 10. Džonsa figūras - 2h
 11. Aspekti, to konfigurācijas - 6h
 12. Gradusoloģija - 6h
 13. Kvadranti - 2h
 14. Retrogrādās planētas - 2h


Kopējais stundu skaits 144h, tajā skaitā teorētiskās nodarbības ne mazāk kā 110h

Tēmas:

 1. Mājas un to koordināšu aprēķins -50h
 2. Mājas zodiaka zīmēs, planētas mājās - 4h
 3. Māju pārvaldījums - 6h
 4. Horoskopa analīze - 30h
 5. Prognozes – tranzīti, simbolisko direkciju, progresiju, profekciju metodes - 20h
 6. Sinastrija (pamatprincipi) - 8h
 7. Astroloģijas prognožu metodes - 6h


Kopējais stundu skaits 144h (teorija un prakse). Kursantam jāapgūst vismaz četras no piedāvātajām astroloģijas disciplīnām ne mazāk kā 100h apmērā.

3. daļa Speckursi
2. daļa

Tēmas:
1. daļa

LAstrA valde nolemj noteikt vienotu astroloģijas apmācības kursu:
minimālo programmu, laika apjomu, zināšanu pārbaudes un kvalifikāciju apliecinoša dokumenta izsniegšanas kārtību, kas būtu saistoša LAstrA biedriem, kuri veic jauno astrologu sagatavošanu.

Par laika mērvienību kursu apmācības procesā pieņemta akadēmiskā stunda (h).