Sertifikācija

Drukāt PDF

Izmaiņas Sertifikācijas nolikumā
LASTRAs kopssapulces lēmums
2011.gada 18.jūlijā


SERTIFIKĀCIJAS NOLIKUMS

Profesionālo astrologu sertifikācijas nolikums
sertifikāta iegūšanai

Nolikumā lietotie termini.

Sertifikācija – pasākumu kopums, kuros tiek pārbaudītas personas zināšanas un profesionālās iemaņas atbilstoši Latvijas Astrologu asociācijas noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
Pretendents -persona, kura pieteikusies iegūt profesionāla astrologa sertifikātu.
Profesionāls astrologs – persona, kurai Latvijas Astrologu asociācijas sertifikācijas komisija ir piešķīrusi profesionāla astrologa sertifikātu.
Profesionāla astrologa sertifikāts - Latvijas Astrologu asociācijas izsniegts dokuments, kas apliecina personas profesionālo sagatavotību atbilstoši kvalifikācijas prasībām.


1.Vispārīgie principi.

1.1. Nolikums par astrologa atestāciju sagatavots pamatojoties uz Latvijas Astrologu asociācijas valdes lēmumu par personāla sertifikāciju. Pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanas programmu Latvijā, valde ir sagatavojusi sertifikācijasi standartu.

1.2. Profesionālā astrologa sertifikāts apliecina:
Astrologa atbilstību profesionālās kompetences prasībām;
Astrologa gatavību patstāvīgi konsultēt ieinteresētas personas par astroloģijas jautājumiem;
Astrologa gatavību ievērot profesionālā astrologa ētikas normas.

2. Prasības sertifikāta saņemšanai.

Natālās kartes skaidrojums – prast raksturot un interpretēt:
· galvenās rakstura tendences,
· karjeras perspektīvas,
· personīgās dzīves potencionāls (ģimene, bērni, laulības),
· zīmīgus natālās kartes rādītājus - retrogrādās planētas, stelliumus, savienojuma aspektus,
· planētas statusus,
· horoskopa mājas,
· planētu stelliumu horoskopa mājās,
· horoskopa māju pārvaldniekus.

Prognozes – prast skaidrot, raksturot un interpretēt:
· galvenos tranzīta aspektus nākamam gadam (Marsa, Jupitera, Saturna),
· šī gada solāras kartes galvenās tendences.

Jāprot apliecināt savas praktiskās prasmes izmantojot prognožu metodi – tranzītus.

Sertifikācijas komiteja

E-pastsDrukātPDF

1. Vispārējas prasības.
Sertifikācijas komisijas pakalpojumi ir pieejami visām personām, kuras atbilst izglītības un prasmes prasībām, kas nepieciešamas profesionāla astrologa sertifikāta saņemšanai.

2. Sertifikācijas komisijas izveidošana.
Sertifikācijas komisijas ir Latvijas Astrologu asociācijas izveidota institūcija. Latvijas Astrologu asociācijas Valde ieceļ Sertifikācijas komisijas sastāvu un nozīmē vienu no Sertifikācijas komisijas locekļiem par Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju.

3. Sertifikācijas komisijas uzdevumi.
3.1. Komisijas organizē ar sertifikāciju saistīto dokumentu pieņemšanu, noformēšanu un glabāšanu.
3.2. Komisija organizē teorētisko zināšanu kvalifikācijas pārbaudes jautājumu un testu sagatavošanu. Kvalifikācijas programmas tiek pārskatītas vismaz reizi divos gados, ja nepieciešams, biežāk, kuras apstiprinātas iepriekš noteiktajā kārtībā.

Latvijas Astrologu asociācijas valde