Biedri

Biedri
Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi.

Par LAstrA biedru var būt fiziska persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, neatkarīgi no profesijas nodarbošanās un izglītības. LAstrA biedram ir jāatbalsta Asociācijas mērķus un jāatzīst tās statūti.
Lai kļūtu par LAstrA biedru, LAstrA Valdē ir jāiesniedz rakstveida iesniegums. LAstrA Valde izskata iesniegumu tuvākajā Valdes sēdē un paziņo savu lēmumu iesniedzējam. Valdes lēmums nav jāmotivē un tas nav pārsūdzams.
Ja LAstrA Valde ir uzņēmusi iesniedzēju par biedru, tam jāsamaksā biedru nauda par pirmo ceturksni.
LAstrA Valde var izslēgt biedru no LAstrA, ja viņš pārkāpj šos statūtus vai ar savu darbību kaitē LAstrA interesēm, mērķa un uzdevumu sasniegšanai. Valdes lēmums nav jāmotivē un tas nav pārsūdzams.
 
 

Latvijas Astrologu asociācijas biedri

1.      Agnese Fūrmane

2.      Ainars Ošuroks  

3.      Akvelīna Līvmane

4.       Alla Bilde

5.       Andris Račs

6.       Anita Amantova

7.       Anita Brasliņa

8.       Anita Zīle

9.       Džineta Skrinda

10.   Gaļina Svedberga

11.   Gita Priede

12.   Guna Kārkliņa

13.   Gundega Možeika

14.   Ilgonis Irbe

15.   Ilmārs Lancenieks

16.   Indra Jēkabsone

17.   Inese Kaģe

18.   Inga Henilāne

19.   Jānis Vilciņš

20.   Juris Biršs

21.   Linda Ceriņa

22.   Laila Šulce

23.   Līga Šīrona

24.   Lolita Mališčica

25.   Māra Ošuroka

26.   Marija Rebinova

27.   Marta Zīlīte

28.   Modra Kiršentāle

29.   Nadežda Ostapenko 

30.  Normunds Apinis

31.   Raimonds Feldmanis 

32.   Sandra Mihailova (Jirgena)

33.   Solveiga Linda Remese

34.   Taiga Putniņa

35.   Uldis Čakāns

36.   Valērijs Babajevs

37.   Vega Spalviņa

38.   Verners Straupe

39.   Vita Rudzīte

40. Gints Laipnieks

41. Atis Grudmanis

42. Dita Blūma

43. Jānis Bēniķis

44. Kristīne Brauna - Tursa

45. Eva Galeja

46. Līga Avena

47. Artūrs Biezais

48. Vita Fīrere

 

Jūsu ērtībai biedru naudu un ziedojumus maksājiet arī internetā.

LAstrAi atvērts bankas konts:
AS  Swedbanka, konta. nr. LV31HABA0551012996392
Latvijas Astrologu asociācija
Reģ. Nr. .40008050885