Sertifikācija

 

 

 

Izmaiņas Sertifikācijas nolikumā

LASTRAs kopssapulces lēmums

2011.gada 18.jūlijā

 

 
 
 
SERTIFIKĀCIJAS NOLIKUMS
 
Profesionālo astrologu sertifikācijas nolikums
augstākās pakāpes sertifikāta iegūšanai
 
Nolikumā lietotie termini.
 
  • Sertifikācija – pasākumu kopums, kuros tiek pārbaudītas personas zināšanas un profesionālās iemaņas atbilstoši Latvijas Astrologu asociācijas noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
  • Pretendents -persona, kura pieteikusies iegūt profesionāla astrologa sertifikātu.
  • Profesionāls astrologs – persona, kurai Latvijas Astrologu asociācijas sertifikācijas komisija ir piešķīrusi profesionāla astrologa sertifikātu.
  • Profesionāla astrologa sertifikāts - Latvijas Astrologu asociācijas izsniegts dokuments, kas apliecina personas profesionālo sagatavotību atbilstoši kvalifikācijas prasībām.

 
1.Vispārīgie principi.
 
1.1. Nolikums par astrologa atestāciju sagatavots pamatojoties uz Latvijas Astrologu asociācijas valdes lēmumu par personāla sertifikāciju. Pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanas programmu Latvijā, valde ir sagatavojusi sertifikācijasi standartu.
 
1.2. Profesionālā astrologa sertifikāts apliecina:
  • Astrologa atbilstību profesionālās kompetences prasībām;
  • Astrologa gatavību patstāvīgi konsultēt ieinteresētas personas par astroloģijas jautājumiem;
  • Astrologa gatavību ievērot profesionālā astrologa ētikas normas.
 
2. Prasības sertifikāta saņemšanai.
 
2.1. Pirmā līmeņa sertifikācijas prasības.
 
Natālās kartes skaidrojums – prast raksturot un interpretēt:
·               galvenās rakstura tendences,
·               karjeras perspektīvas,
·               personīgās dzīves potencionāls (ģimene, bērni, laulības),
·               zīmīgus natālās kartes rādītājus - retrogrādās planētas, stelliumus, savienojuma aspektus,
·               planētas statusus,
·               horoskopa mājas,
·                planētu stelliumu horoskopa mājās,
·                horoskopa māju pārvaldniekus.
 
Prognozes – prast skaidrot, raksturot un interpretēt:
·                galvenos tranzīta aspektus nākamam gadam (Marsa, Jupitera, Saturna),
·                šī gada solāras kartes galvenās tendences.
 
Jāprot apliecināt savas praktiskās prasmes izmantot efemerīdu tabulas, sniedzot skaidrojumus par prognožu metodi – tranzīti.


 
Lēmumu par sertifikāta anulēšanu pieņem Sertifikācijas komisija sēdē, piedaloties visiem tās locekļiem un sertifikāta īpašniekam. Sertifikāts tiek anulēts, ja visi Sertifikācijas komisija locekļi vienbalsīgi nobalso "par" sertifikāta anulēšu.
Anulētais sertifikāts jānodod Sertifikācijas komisija tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas.
 
 
Latvijas Astrologu asociācijas  valde