Sertifikācijas komisija

Sertifikācijas komiteja.

 

1. Vispārējas prasības.

Sertifikācijas komisijas pakalpojumi ir pieejami visām personām, kuras atbilst izglītības un prasmes  prasībām, kas nepieciešamas profesionāla astrologa sertifikāta saņemšanai.

 

2. Sertifikācijas komisijas izveidošana.

Sertifikācijas komisijas ir Latvijas Astrologu asociācijas izveidota institūcija. Latvijas Astrologu asociācijas Valde ieceļ Sertifikācijas komisijas sastāvu un nozīmē vienu no Sertifikācijas komisijas locekļiem par Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju.

 

3. Sertifikācijas komisijas uzdevumi.

 

3.1. Komisijas organizē ar sertifikāciju saistīto dokumentu pieņemšanu, noformēšanu un glabāšanu.

 

3.2. Komisija organizē teorētisko zināšanu kvalifikācijas pārbaudes jautājumu un testu sagatavošanu. Kvalifikācijas programmas tiek pārskatītas vismaz reizi divos gados, ja nepieciešams, biežāk, kuras apstiprinātas iepriekš noteiktajā kārtībā.

 

 

Latvijas Astrologu asociācijas  valde