Pirkšanas un pārdošanas iespējas


Pirkšanas un pārdošanas noteikumi 1.

PREČU PIRKŠANAS UN PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

Vispārējie noteikumi 1. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt Noteikumus saskaņā ar tiesību aktos  noteiktajām prasībām.

Es ceru, ka šī palīdzība Atbilde 2: Rakstīšana vienmēr ir rentabla, jo jūs varat uzvarēt 4 no 5 rezultātiem.

Par jebkurām  izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem reģistrēto Pircēju informē pa viņa norādīto elektronisko pastu un, lai veiktu pirkumus internetveikalā, Pircējam nāksies no jauna piekrist Noteikumu grozījumiem. Veikt pirkumus mūsu internetveikalā ir tiesības: 1.

Personas datu aizsardzība 2.

pirkšanas un pārdošanas iespējas

Pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas moments 3. Pircēja tiesības 4. Preču atpakaļsūtīšanas izmaksas atgriešanas gadījumā ir jāsedz Pircējam.

Atpakaļsūtīšanas izmaksas ir atkarīgas no preču daudzuma un svara. Atgriešanas izmaksas par precēm, kuru svars ir līdz 80kg, sastādīs 50 eiro ar PVN. Ja Pircējs no precēm atsakās piegādes brīdī, atpakaļsūtīšanas izmaksas sedz Pārdevējs.

pirkšanas un pārdošanas iespējas

Preču atgriešana notiek uz sekojošu adresi: Vilkpedes 10, Vilnius, LT Punktā 4. Tiesības, kas paredzētas Noteikumu punktā  4.

Pircēja saistības 5. Pircēja pienākums ir samaksāt par precēm un pieņemt tās šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā. Pircējs apņemas nepiešķirt  trešajām personām savus datus ieejai internetveikalā.

Notikuma apraksts

Pārdevēja tiesības 6. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt preču groza  minimālo apmēru, t. Šīs summas apmērs ir redzams, pārlūkojot preču grozu. Ja Pircējs mēģina  kaitēt internetveikala pirkšanas un pārdošanas iespējas un darba drošībai vai nepilda savas saistības, tad Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai  apturēt viņam iespēju izmantot internetveikalu, vai arī izņēmuma gadījumos dzēst Pircēja reģistrāciju. Svarīgu apstākļu atklāšanās  gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnīgi pārtraukt internetveikala darbību, Pircēju par to iepriekš nebrīdinot.

Pirkšanas un pārdošanas noteikumi

Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu 8. Pārdevēja saistības 7. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto pirkšanas un pārdošanas iespējas ar šo Noteikumu 9.

Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar piegādāt Pircējam preces, tad viņš apņemas piedāvāt analoģisku vai īpašību ziņā līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analoģisku vai pēc savām īpašībām līdzīgu preci, tad Pārdevējs apņemas atgriezt  Pircējam viņa samaksāto naudu 3  trīs darba dienu laikā, ja ir veikta iepriekšēja apmaksa.

Preču cena, pirkšanas un pārdošanas iespējas kārtība un termiņi 8. Preču cenas internetveikalā un noformētajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar PVN. Pircējs norēķinās par precēm vienā no šādiem veidiem: 8. Apmaksa, izmantojot internetbanku — tā ir iepriekšēja samaksa, izmantojot Pircēja internetbankas sistēmu.

Nekustamā īpašuma pārdošana. Kad jāmaksā nodoklis?

Norēķinoties par precēm šādā veidā, internetbankas sistēmā tiek sastādīts pasūtījuma maksājums. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā pāriet uz attiecīgo banku, jo pirkšanas un pārdošanas iespējas naudas operācijas norisinās internetbankas sistēmā.

Veicot norēķinus 8. Augšminētajos gadījumos, ņemot vērā Pārdevēja tiesības, kas paredzētas Noteikumu  6. Rēķinos tiek norādītas preces, to daudzums, preču galīgā cena, tai skaitā visi nodokļi un  maksa par piegādi. Preču piegāde 9. Pircējs, veicot preču pasūtījumu, apņemas norādīt preču piegādes vietu.

Pircējs apņemas patstāvīgi pieņemt preces.

pirkšanas un pārdošanas iespējas

Gadījumā, ja viņš nevar preces pieņemt patstāvīgi, bet prece ir nogādāta uz viņa norādīto adresi, un, pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam izpildītājam. Preču piegādi veic Pārdevējs vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

Kur pirkt akcijas 2020. gadā?

Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam preces, ievērojot preču aprakstos norādītos piegādes termiņus. Pirkšanas un pārdošanas iespējas termiņi netiek piemēroti gadījumos, ja Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču, un Pircējs ir informēts par  viņa pasūtīto preču trūkumu. Līdz ar to Pircējs piekrīt, ka  izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu un no Pirkšanas un pārdošanas iespējas neatkarīgu apstākļu dēļ.

Tādā gadījumā Pirkšanas un pārdošanas iespējas apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot visus jautājumus par preču piegādi. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai ir piegādātas ar kavējumu Pircēja vainas dēļ vai sakarā ar apstākļiem, kuri nav atkarīgi no Pircēja.

Preču piegādes laikā Pircēja pienākums kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi pārbaudīt sūtījuma stāvokli. Ja Pircējs paraksta faktūrrēķinu pavadzīmi vai citu dokumentu, kurš apstiprina sūtījuma nodošanu-pieņemšanu, tad skaitās, ka sūtījums ir nodots pienācīgā stāvoklī. Gadījumā, ja tiek atklāts, pirkšanas un pārdošanas iespējas sūtījuma iepakojums ir bojāts  saburzīts, slapjš vai tam ir cita veida ārēji bojājumiPircēja pienākums ir atzīmēt šo faktu faktūrrēķinā pavadzīmē vai citā sūtījuma nodošanu-pieņemšanu apstiprinošā dokumentā, un, piedaloties Pārdevējam vai viņa pārstāvim, brīvā formā jāsastāda akts par sūtījuma bojājumu.

  1. Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi 1.
  2. Interneta ieņēmumi ir vislabākie
  3. Nopelnīt lielu naudas summu

Ja Pircējs neveiks šīs darbības, tad Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības Pircēja priekšā par preču bojājumiem, ja šādi bojājumi radušies iepakojuma bojājumu dēļ, kurus Pircējs augšminētajā kārtībā nav atzīmējis. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā pārstāvētās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajiem izmēriem, formām un krāsām Pircēja monitora īpatnību dēļ.

Noteiktiem preču veidiem Pārdevējs sniedz zināmu laiku spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrēts termiņš un citi nosacījumi tiek norādīti šādu preču aprakstos. Garantija  tiek piešķirta pret rūpnīcas defektiem rūpnīcas brāķi. Uz riepu nobraukumu garantija neattiecas.

Garantija    attiecas uz riepu, kura nav uzmontēta uz diska. Garantija stājas spēkā no pārdošanas dienas  no faktūrrēķina iesniegšanas brīža. Gadījumā, ja rodas jebkādas pretenzijas,  nepieciešams uzrādīt pirkumu apstiprinošu dokumentu kvīti, rēķinu, čeku. Ja šāda dokumenta nav, garantijas apskate netiek veikta un pretenzija netiek apmierināta. Atgādinām jums,  ka nepieciešams veikt regulāru  riteņu balansēšanu, pārbaudīt gaisa spiedienu riepās.

Nekustamā īpašuma pārdošana. Kad jāmaksā nodoklis? LV portāla infografika Kopš Likums paredz virkni situāciju, kad nodoklis nav jāmaksā. Atkarībā no tā, kā īpašums iegūts, atšķiras iegādes vērtības noteikšana.

Taksometru, motociklu, aerokamanu, specdienestu automašīnu akumulatoriem  tiek piešķirta mēnešu garantija. Kravas, lauksaimniecības mašīnu, laivu akumulatoriem  vilces akumulatori   tiek piešķirta  mēnešu garantija.

Maģistrālo vilcēju akumulatoriem tiek piešķirta 24 mēnešu garantija.

Dzīvokļa pārdošanas process ir vienāds neatkarīgi no tā, vai to pārdod īpašnieks vai tiek nolīgs aģents, taču pirkšanas process dažādās situācijās var atšķirties. Atkarībā no dzīvokļa stāvokļa, dažādas detaļas atšķiras, taču visiem ir arī kas kopīgs — ikviens vēlas, lai darījums būtu pēc iespējas vienkāršāks un izdevīgāks. Lai Jums izdotos noslēgt pēc iespējas veiksmīgu nekustamā īpašuma darījumu, esam apkopojuši galveno, kas būtu jāzina, pērkot vai pārdodot dzīvokli! Dzīvokļa pirkšanas process Dzīvokļa iegāde ir ļoti nozīmīgs solis ikviena cilvēka dzīvē. Lai arī tas sagādā daudz prieka, tas var sagādāt arī daudz problēmu, jo dzīvokļa pirkšanas pārdošanas process nebūt nav tik vienkāršs, kā sākumā varētu likties.

Garantijas ir spēkā visiem defektiem, kuri radušies nekvalitatīvu materiālu vai rūpnīcas defektu dēļ. Garantija nav spēkā, ja: 1.

Dzīvokļa pirkšanas un pārdošanas process

Akumulatora izmantošana vai glabāšana tiek veikta neatbilstoši ekspluatācijas instrukcijai. Automašīnas elektroiekārtas slikti darbojas vai neatbilst prasībām. Strāvas noplūde, izslēdzot "aizdedzi", ir augstāka par   0,1 A. Akumulators tiek izmantots bez uzlādes ar līdzstrāvu vai ģeneratoru.

Akumulatora korpuss vai citi elementi ir salauzti, vai arī ir citi mehāniski bojājumi. Akumulators tiek izmantots automašīnā pretēji ražotāja rekomendācijām.

Garantija nav spēkā aizsalušiem akumulatoriem izlādēts akumulators var aizsalt  °C temperatūrā 9. Tiek iegādāts viens akumulators automašīnai ar 24 V elektrosistēmu. Akumulatorā tikuši lieti jebkuri šķidrumi, izņemot destilēto ūdeni. Pretenziju rašanās gadījumā,  elektroiekārtu tehniskās  pārbaudes veikšanai jāpiegādā automašīna, kurā tika konstatēts bojātais akumulators.

Ja nav iespējams pirkšanas un pārdošanas iespējas akumulatora neapmierinoša darba iemeslu, tad akumulators paliek pie pārdevēja   5 darba dienas, lai noteiktu bojājuma iemeslu.

Pārdevējam obligāti nav  jāpiešķir  cits akumulators pagaidu izmantošanai. Gadījumā, ja rodas jebkādas pretenzijas, jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments  kvīts, rēķins, čeks.

Ja šāda dokumenta nav,  garantijas apskate netiek veikta un pretenzija netiek apmierināta. Uzmanību: vērīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Prakse liecina, ka rūpnīcas brāķa gadījumā bojājumi atklājas  mēnešu laikā no akumulatora ekspluatācijas brīža. LV  pārdošanā esošajiem riteņu diskiem tiek piešķirta divu gadu garantija. Garantija attiecas uz ražošanas defektiem ražošanas brāķis.

LV eksperts, ražošanas pārstāvis, pats ražotājs vai, nepieciešamības gadījumā, objektīva komisija konstatēs, ka riteņa disks ar mehānisku vai ķīmisku defektu ticis ekspluatēts ar bojātu automašīnas ritošo daļu, vai arī ja tiks konstatēti citi iemesli, kurus tieši vai netieši ietekmējis lietotājs — pretenzijas netiek pieņemtas.

Garantija stājas spēkā riteņu disku pārdošanas dienā  faktūrrēķina iesniegšanas datumā. Ja ir jebkādas pretenzijas, jāiesniedz  pirkuma dokuments   kvīts, rēķins, čeks. Gadījumā, ja viens no augšminētajiem dokumentiem reālo iespēju signāli iesniegts, garantijas apskate netiek veikta un pretenzija netiek apmierināta.

Publikācijas

Gadījumā, ja Pārdevējs  nesniedz kvalitātes garantiju noteiktiem preču veidiem, tad ir spēkā attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija. Preču atgriešana un apmaiņa Lai atgrieztu preces Noteikumu Noteikumu Atgriežot preces, Pircējam jāievēro šādi noteikumi: Pircējs nedrīkst preci sabojāt; Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs  neievēro šajā  nodaļā noteikto preču atgriešanas kārtību. Gadījumā, ja  prece  tiek atgriezta, pamatojoties uz Noteikumu 4.

Pārdevēja piemērotās preču atgriešanas izmaksas sniegtas šo Noteikumu 9. Gadījumā, ja Pārdevējam nav analoģisku preču, viņš atmaksā Pircējam par precēm samaksāto naudu. Atbildība Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu pareizību.

Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā sniedz  nepareizus datus, tad Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas radušās šā iemesla dēļ. Pircējs ir atbildīgs par internetveikalā veiktajām darbībām. Pircējs ir atbildīgs par savu datu nodošanu trešajām personām ieejai internetvaikalā.

Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkuras atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs,  neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tikta sniegta.

Ja internetveikalā ir norādes uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu vietnēm, tad Pārdevējs nav atbildīgs par tajās esošo informāciju vai veikto darbību. Pārdevējs neapkalpo, pirkšanas un pārdošanas iespējas šīs vietnes un nepārstāv šo uzņēmumu un personu intereses.

Kaitējuma nodarīšanas gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus. Pārdevēja mārketinga pasākumi Pārdevējam pirkšanas un pārdošanas iespējas tiesības vienpusējā kārtā, bez atsevišķa brīdinājuma mainīt akciju nosacījumus un tos atcelt. Informācijas apmaiņa Pārdevējs visus ziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto elektroniskā pasta adresi. Noslēguma noteikumi Šie noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

No šiem Noteikumiem izrietošajām attiecībām tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības. Visiem jāpelna nauda no šiem Noteikumiem izrietošās domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā.

Ja pusēm neizdodas vienoties, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.