Reālo iespēju apmācība


Atpakaļ Apmācību risinājumi BDA sadarbojas ar vadošajiem datortehnoloģiju ražotājiem, piedāvājot saviem klientiem ražotāju autorizētas apmācības, kas tiek īstenotas pēc pasaulē atzītiem standartiem, kā arī izstrādājot klientu vajadzībām pielāgotas apmācību programmas un risinājumus.

reālo iespēju apmācība

BDA ir vairāk kā 25 gadu pieredze apmācību risinājumu izstrādē, piegādē un realizācijā, atbilstoši klientu reālo iespēju apmācība un vajadzībām. BDA piedāvā sekojošus apmācību risinājumus: Ražotāja autorizēti apmācību kursi, kurus nodrošina sertificēti pasniedzēji atbilstoši visā pasaulē atzītiem standartiem.

Šī principa pamatā ir atziņa, ka teorētisko zināšanu tūlītēja pielietošana praksē vairākkārtīgi paaugstina jauno zināšanu apguves efektivitāti. Tāpēc Festo apmācību kursi nav iedomājami bez speciāla praktisko darbu aprīkojuma pielietošanas.

Pēc apmācību kursu apmeklēšanas iespējams kārtot starptautiski atzītus sertifikācijas eksāmenus, apliecinot iegūtās zināšanas; Klientu biznesa mērķiem un vajadzībām pielāgotas apmācību programmas un kursi, kuri tiek izstrādāti ņemot vērā darbinieku sākotnējo iemaņu līmeni, uzņēmumam pieejamo IT infrastruktūru un uzņēmuma mērķus.

Atbilstoši izstrādātajai apmācību programmai tiek izstrādāti arī zināšanu novērtēšanas testi, lai novērtētu apmācību rezultātus un ieguvumus; Apmācību vadības produkti - apmācības vajadzību identificēšana, nepieciešamo prasmju audits, kompetenču modeļa izstrāde, apmācības izdevumu novērtēšana un analīze, speciālas apmācību vides izveide, kā arī zināšanu reālo iespēju apmācība iemaņu novērtēšana pēc apmācībām; E-kursu izstrāde un apmācība - BDA veic e-kursu izstrādi atbilstoši klientu vajadzībām un nodrošina arī apmācības par e-kursu izstrādi.

E-kursi ir veiksmīgs risinājums, kad nepieciešams apmācīt lielu skaitu cilvēku dažādos reģionos, kad ir apgrūtināta iespēja veidot vienotu apmācību grupu noteiktā laikā darbiniekiem ir atšķirīgs darba grafiks.

reālo iespēju apmācība

Reālo iespēju apmācība e-risinājumus, darbiniekiem ir iespējams piedalīties apmācībās sev ērtā laikā un nebūt atkarīgam no apmācību vietas; Kombinētie apmācību risinājumi blended solutions - BDA izstrādā kombinētos apmācības risinājumus, kas ietver apmācības klasē, e-apmācības vidi un e-kursu moduļus.

Kombinētie apmācību risinājumi ir metode, kad tiek izmantotas dažādas apmācību vides, lai paaugstinātu apmācību efektivitāti un samazinātu apmācību izmaksas.

Suņu apmācības

Piemēram, tiek īstenoti e-kursu moduļi darbinieku pamatprasmju apmācībām, pēc kuru apgūšanas tiek organizētas padziļinātas apmācības ar pasniedzēju klātienē. Šādā gadījumā e-vide ir gan kā atbalsts apmācību veikšanai, gan apmācības vide. Apmācību process ir nepārtraukta kompetenču un zināšanu attīstība, kas ir efektīva, ja tiek atbilstoši un savlaicīgi plānota.

reālo iespēju apmācība