Tirdzniecības centru uzticības pārvaldība. Biznesa pārvaldība tirdzniecībā


Eiropas uzdevumi interneta pārvaldības nākotnes veidošanā Eiropas Komisija ir izdevusi tirdzniecības centru uzticības pārvaldība kopumu par to, kādai nākotnē būtu jābūt interneta pārvaldībai un darbībai.

Interneta politika un pārvaldība - Eiropas uzdevumi interneta pārvaldības nākotnes veidošanā [ COM 72 final, Tas ir pazīstams kā interneta pārvaldība.

Internets ir izveidojies kā izkliedēts tīklu tīkls, un tas darbojas bez centralizētas pārvaldības struktūras.

 • Mana atbildības joma bija pievilcīgu veikala telpu un zemesgabalu atrašana, to apbūves koncepcijas izstrāde, nomas līgumu slēgšana ar īpašniekiem un jauno projektu attīstītājiem.
 • Cik daudz jūs nopelnāt par bināro opciju dienā
 • Bināro opciju programma everest

Nesen atklātā liela apmēra uzraudzība rada bažas par ASV vadošo lomu interneta pārvaldībā. Ņemot vērā pašreizējo interneta pārvaldības modeli, kura centrā ir ASV, EK uzskata, ka ir nepieciešams vienoties par pakāpenisku pāreju uz globālāku pārvaldības modeli.

Tirdzniecības centriem būs atļauts strādāt arī brīvdienās

Interneta pārvaldība ir paredzēta, lai nodrošinātu interneta pienācīgu darbību. Pirmkārt, jebkurai tīmekļa vietnei ir jābūt pieejamai no jebkuras vietas pasaulē.

tirdzniecības centru uzticības pārvaldība

Otrkārt, visām tehniskajām sistēmām ir jāsadarbojas neatkarīgi no lietotāja atrašanās vietas. Treškārt, tīmekļa adreses ir jāvar izmantot visā pasaulē.

 1. Kā var nopelnīt savās mājās
 2. Laba pārvaldība
 3. Zināmi pirmie tirdzniecības centra SĀGA nomnieki :: Dienas Bizness
 4. Eiropas uzdevumi interneta pārvaldības nākotnes veidošanā
 5. SIA Stoller maina nosaukumu uz SIA Stokker! - Stokker instrumentu, tehnikas un servisa centrs
 6. Video interneta ieņēmumi
 7. Ideālu tirdzniecības centru meklējot
 8. Sabiedrības informēšanas kampaņa pret cilvēku tirdzniecību "Gards kumosiņš" Kas ir cilvēktirdzniecība?

Priekšlikumi ir vērsti uz galvenajām politikas jomām, kas attiecas uz komplekso interneta pārvaldības ekosistēmu: interneta pārvaldības principu izstrāde, sadarbības sistēmas un interneta pamatfunkcijas 2. Saskaņā ar priekšlikumiem EK: atbalstīs saskanīga globālu interneta pārvaldības principu kopuma izstrādi, kas būtu atbilstīgs pamattiesībām un demokrātiskām vērtībām; apspriedīsies ar pilsonisko sabiedrību, tehniskajiem un akadēmiskajiem speciālistiem un Eiropas uzņēmumiem, kā arī Eiropas Parlamentu un ES valstīm par to, kā nodrošināt adekvātu un pārredzamu visdažādāko ieinteresēto personu iesaisti nākotnes Eiropas interneta pārvaldības politikas formulēšanā; sadarbosies ar Eiropadomi un Eiropas Parlamentu, tirdzniecības centru uzticības pārvaldība panāktu galveno tiesību aktu strauju pieņemšanu un īstenošanu, lai stiprinātu uzticēšanos tiešsaistē: tas ietvers arī datu aizsardzības satvara reformu un ierosināto direktīvu par tīklu un informācijas drošību; uzsāks padziļinātu to risku pārskatīšanu starptautiskā līmenī, kurus rada tiesību aktu un jurisdikciju pretrunīgums attiecībā uz internetu; izvērtēs visas atbilstīgās iespējas šo tiesību aktu un jurisdikciju pretrunu atrisināšanai.

tirdzniecības centru uzticības pārvaldība

Papildus tam EK priekšlikumi piedāvā pamatu kopīgam Eiropas redzējumam par interneta tirdzniecības centru uzticības pārvaldība. Tie ir šādi: aizsargāt un veicināt pamattiesības, demokrātiskās vērtības un daudzpusējas vairāku ieinteresēto personu pārvaldības struktūras, kas balstās uz skaidriem noteikumiem; izmantot globalizētu Piešķirto nosaukumu un numuru interneta korporāciju ICANN un Interneta numurpiešķires institūciju IANA ; izmantot nostiprinātu un reformētu Interneta pārvaldības forumu; Tāpat Komisija plāno izveidot tiešsaistes platformu - Globālo naudas ieņēmumi politikas novērošanas centru GIPO.

SIA Stoller maina nosaukumu uz SIA Stokker!

Mērķis ir padarīt GIPO par globālu tiešsaistes resursu interneta politikas, noteikumu un tehnoloģiju izstrādes uzraudzībai, lai palīdzētu apzināt saistību starp dažādiem forumiem un diskusijām. Paredzams, ka tas ļautu ieinteresētajām personām ar ierobežotiem resursiem vieglāk sekot līdzi, izprast un iesaistīties interneta pārvaldībā un politikā. Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei - Interneta pārvaldība: turpmāk veicamie pasākumi COM galīgā redakcija,

tirdzniecības centru uzticības pārvaldība