Variants ar piemēru. Satura rādītājs


Dalies ar šo rakstu Zinātnes sadarbība ar biznesu tiek uztverta aplami — šodien iedeva naudu, un rīt jau būs variants ar piemēru, ko pārdot Tā intervijā DB saka Latvijas Universitātes LU rektors Indriķis Muižnieks.

variants ar piemēru

LU izstrādājusi attīstības stratēģiju nākamajiem trim gadiem, gan apņemoties modernizēt un arī internacionalizēt studiju programmas, gan koncentrējoties uz zinātnes komercializāciju, gan arī attīstot daudzmiljonu ieceres, kas saistās ar LU akadēmisko centru Torņakalnā. Fragments no intervijas: Kā Latvijā attīstās variants ar piemēru sasniegumu komercializācija, un kādus nospiedumus tā atstāj tautsaimniecībā?

Funkcija Year

Zinātnes komercializācija mūsdienās variants ar piemēru uztverta tā — šodien iedeva naudu, un rīt jau būs produkts, ko pārdot. Tomēr tā nav, šeit nedarbojas ātrais «Spirķik, sigareti! Zinātnes sasniegumu reāla izmantošana prasa zināmu laiku. Kā piemēru varu minēt dažādās baktēriju asociācijas, kas ir mūsu pētnieku darba rezultāts un kuras tika izmantotas, piemēram, lai attīrītu Liepājas karostas piesārņoto augsni, pašmāju uzņēmumam spējot iepirkumā piedāvāt ievērojami mazākas izmaksas nekā ārvalstniekiem.

Turklāt baktērijas arī piegādāja Latvijas uzņēmums.

variants ar piemēru

Tas ļāva Latvijas valstij ietaupīt ap diviem miljoniem eiro no neliela pārdesmit tūkstošu eiro vērta LU pētījuma. Tāpat ar cilmes šūnu izmantošanu terapijā un pētījumiem, kas saistīti ar šo jomu. Kurš var izteikt naudas vienībās šīs terapijas rezultātā iegūtos dzīves gadus?

variants ar piemēru

Bet tieši tā arī ir īstā komercializācijas vērtība, ko mēs, paliekot Centrāltirgus līmenī, izliekamies neredzam. Svarīgi, lai mēs komercializāciju nedzītu īstermiņa slazdā.

variants ar piemēru

Arī Madara Cosmetics ražotās kosmētikas pamatā ir mūsu laboratorijās pētīta šīs kosmētikas iedarbība, ar ko firma var pamatot savas produkcijas efektivitāti un cenu. Savukārt kristalizācijas pētījumi ir palīdzējuši farmācijas firmām. Nupat pie manis bija Francijas vēstniece, mums ir noslēgts līgums ar Francijas Atomenerģētikas aģentūru, kas interesējas par iespēju izmantot īpašus sūkņus nākamās paaudzes kodolreaktoru darbības nodrošināšanā — tos nedzesētu ar ūdeni, bet šķidrajiem metāliem, izmantojot mūsu Fizikas institūta atklājumus.

Tas ir viens no skaidri redzamiem zinātnes komercializēšanas piemēriem nākotnē. Vai sinerģija starp LU un biznesa vidi kļūst izteiktāka, kāda ir dinamika šajā jomā?

Protected: Kontroldarba “Kustība” 1. variants

Tā ir aktivizējusies abu pušu darbības rezultātā, lai gan tur ir vēl daudz iespēju augt. Labs piemērs ir nevalstiskā organizācija BIRTI, kas mēģina šo sadarbību veicināt, arī pašai LU ir dažādi instrumenti sadarbībai ar uzņēmējiem.

variants ar piemēru

Pašlaik iedarbināti šādi pētījumi aptuveni par miljonu eiro, tostarp jaunu metāla ražošanas tehnoloģiju attīstībai. Vēl viens piemērs ir tehnoloģijas attīstīšana, ar kuras palīdzību novērot ekonomisko aktivitāti mobilo telefonu torņu tuvumā. Visu interviju Nedarbojas «Spirķik, sigareti!