Variants kas tas ir


Neizlemtie magnētiskās rezonanses izmeklēšanas termini.

KAS TAS IR - 4.SĒRIJA- EKSPEDĪCIJA

Elektrokardioloģijas terminu apspriešana. Bindes iesniegums. Nacionālās enciklopēdijas problemātiskie termini.

variants kas tas ir iespējas Ņujorkā

Baltiņš informē, ka saņēmis no I. Pūteles aicinājumu piedalīties LU Latviešu valodas institūta rīkotajā konferencē «Terminoloģija, valodas kultūra un prakse», kas veltīta Valentīnas Skujiņas piemiņai. Visi interesenti tiek aicināti pieteikties konferencei līdz Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana M. Baltiņš: par iepriekšējā sēdē skatītajiem magnētiskās rezonanses izmeklēšanas terminiem saņemti precizējumi no Dr. Raimonda Valtera.

variants kas tas ir reālais ienākums internetā, par kaut ko nemaksājot

Viņš ir norādījis, ka termina spin-lattice relaxation gadījumā latviešu valodā labāk būtu lietot spinu-režģa relaksācija, savukārt spin-spin relaxation gadījumā labāk rakstīt spina-spinu relaksācija.

Tie ir vērā ņemami iebildumi ar precīzu pamatojumu.

Arī prof. Platkājis pret šīm korekcijām neiebilst. Neizlemtie magnētiskās rezonanses izmeklēšanas termini M. Baltiņš: iepriekšējā reizē nepieņēmām lēmumu par terminu spatial peak SAR. Platkājis vērš uzmanību uz to, ka šo terminu latviešu valodā izteikt varētu būt visai grūti un piedāvā variantu telpiskās vides specifiskās absorbcijas normas koeficienta maksimālā vērtība, kas, manuprāt, vairāk ir definīcija, nevis termins. Timmermanis: mēs, enerģētiķi, lietojam terminu īpatpretestība, tad arī šeit īpatnējo absorbciju varētu lietot saliktenī kā īpatabsorbcija.

LZA TK protokols Nr. 1/1111 (21.05.2013.)

Lauzis: vārds īpatnējais ir iegājies. Drīzāk īpatnējās absorbcijas normas maksimums. Kauķe: vai tā tiešām ir norma? Baltiņs: tā nav norma. Ar rate vispār ir smaga situācija, jo tas ne vienmēr būtu jāatveido. Piemēram, demogrāfijā, mortality rate vienkārši ir mirstība. Kauķe: īpatnējās absorbcijas ātrums. Baltiņš: tad kopā būtu telpiskās vides īpatnējās variants kas tas ir ātrums, bet tas joprojām sanāk ļoti gari. Lauzis: vai īpatnējais neattiecas uz ātrumu?

Kauķe: nē, uz absorbciju. Bet kur tad paliek peak?

LZA TK protokols Nr. 1/1125 (02.02.2016.)

Baltiņš: nav skaidrs, uz ko peak attiecas, varbūt te domāts telpiskais maksimums. TK pagaidām vienojas atlikt šā termina izskatīšanu. Elektrokardioloģijas terminu apspriešana M. Baltiņš: šo terminu sarakstu ir iesniegusi L. Elektrokardioloģijas terminiem ir sena vēsture, tomēr nav tādas īstas vienošanās, kā daudzas lietas saukt. Skaidrības nav, sākot jau ar pamatterminiem, un praksē ir dažādi risinājumi. Baltiņš: tas ir sirdsdarbības ātrums vai sirdsdarbības frekvence. Ātrums varētu būt maldinošs.

Timmermanis: tehniski precīzāk ir frekvence. Lauzis: te ir sirdsdarbība, te varētu būt arī ātrums. Vai tas nav tas pats kas pulsa frekvence? Baltiņš: sirdsdarbības ātrums nav pulsa frekvence.

Kauķe: literatūrā ir sirdsdarbības ātrums, bet ir arī frekvence.

Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls

Borzovs: tā ir viena tipa mērvienība laika vienībā. Timmermanis: ja frekvence lielāka, kāpums straujāks. Tad tur varētu būt ātrums. Baltiņš: iesaku apstiprināt abus — sirdsdarbības ātrumu un sirdsdarbības frekvenci.

Pommers: vai darbību vajag? Varbūt var teikt vienkārši sirds ātrums un sirds frekvence? Lauzis: sirdsdarbība jau sen ir lietots kā termins. TK pagaidām vienojas apstiprināt abus terminus — sirdsdarbības ātrums un sirdsdarbības frekvence. Baltiņš: sirds ritms. Te arī varētu būt sirdsdarbības ritms, lai būtu konsekvence, bet nav tādas variants kas tas ir. TK apstiprina terminu sirds ritms. Baltiņš: diez vai to varam uzskatīt par terminu, tāpēc ņemam ārā.

TK apstiprina terminu tabulā piedāvāto variantu sirds ritma variabilitāte. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāts variants sirds izsviede. Savulaik fiziologiem bija termins sistoles tilpums — ar domu, cik lielu asins kvantumu sirds izgrūž.

Šādas valodas skaņas, kas veido vienu fonēmu sauc par alofoniem jeb fonēmas pozicionālajiem variantiem. Alofonu vidū šķir galveno variantu un sekundāros variantus. Galvenais variants ir visbiežāk sastopamais un var atrasties dažādās pozīcijās, [1] pēc citas definīcijas, viens no fonēmas galvenā varianta kritērijiem ir līdzība šīs fonēmas izolētai izrunai. Viennozīmīgāks piemērs ir velārais nazālais [ŋ], kas ir velarizēts t.

Kauķe: tas ir tas pats kas izsviedes tilpums. Lauzis: tas izklausās savādi, jo parasti šādā vārdu savienojumā iekšā ir objekts, nevis subjekts. Sirds izsviedums būtu mazāk savādi.

LZA TK protokols Nr. 4/1135 (13.06.2017.)

Baltiņš: es gan šo negribētu mainīt, jo tas ir iegājies. Pommers: sirds izsviede izklausās šausmīgi. Lauzis: jā, tā iznāk sirds izsviešana, bet, ja iegājies, tad lai paliek.

Pārējie TK locekļi neiebilst un vienojas apstiprināt terminu sirds izsviede. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāta atbilsme izsviedes tilpums. Šeit vēl ierosinu pierakstīt sistoles tilpums un pie angliskajiem variantiem — systolic volume.

Par atslēgvārdu atbilstības opcijām

Pārējie TK locekļi šim ierosinājumam piekrīt un angļu terminiem stroke volume SVstroke output un systolic volume pagaidām apstiprina atbilsmes izsviedes tilpums un sistoles tilpums. Kauķe: šajā piemērā arī ejection ir izsviede, tāpat kā output un stroke. Kopā sanāk izsviedes frakcija. Lauzis: vai frakcija tiešām lieto šādā nozīmē? Baltiņš: jā, tas ir iegājies kā daļas nozīme. Timmermanis: tad ir jārespektē, kā lietots, bet, ja lietots dažādi, tad gan jāizšķiras.

TK apstiprina terminu izsviedes frakcija.

Fonēma — Vikipēdija

Baltiņš: šis it kā ir vienkāršs termins, te atbilsme ir priekškambaris. Borzovs: esmu dzirdējis, ka saka arī ātrijs. Baltiņš: ātrijs lieto profesionālajā žargonā. Lauzis: vai atrial būs priekškambara un vai tiešām nevajag svešvārdu atriāls?

Baltiņš: praksē lieto gan priekškambara, gan arī ātriju. Kauķe: ātriju gan neesmu atradusi, ir atriāls.

variants kas tas ir kā sākt pelnīt naudu, ja nekā nav

Piemēram, SSK klasifikācijā ir gan priekškambaru mirdzēšana, gan sinuatriāla blokāde, tur nav konsekvences. Vai apstiprinām divus variantus — priekškambara un atriāls?

Baltiņš: parasti tomēr būs priekškambaru, nevis priekškambara. TK pagaidām apstiprina terminus priekškambaris un attiecīgi priekškambaru un atriāls. Kauķe: variants kas tas ir šobrīd norādīts variants dobums. Ja ir kambaris, tad tas jūk ar ko citu, tāpēc šeit vajag citu nosaukumu. Vēl bija varianti nodalījums vai kamera. Baltiņš: dobums ir labs risinājums. Pārējie TK locekļi neiebilst un pagaidām apstiprina terminu dobums. Baltiņš: terminu tabulā piedāvāts variants EKG fragments, bet var teikt arī lente.

Google partneru programma Par atslēgvārdu atbilstības opcijām Atslēgvārdu atbilstības veidi palīdz noteikt to, kuri meklēšanas vienumi Google tīklā var aktivizēt jūsu reklāmas rādīšanu. Proti, varat izmantot plašo atbilstību, lai rādītu savu reklāmu plašai mērķauditorijai, vai izmantot precīzo atbilstību, lai atlasītu noteiktas klientu grupas. Ar ko sākt Ieteicams sākt ar plašo atbilstību.

Kauķe: ja nepārtraukta, tad jā, bet tas ir atsevišķs fragments, ko izņem ārā.